Så ser Bagarmossen-Skarpnäck ut med 2500-3500 nya bostäder – tyck till!

Vägen från att ropa: “Vi ska bygga 2500 bostäder i Bagarmossen-Skarpnäck” till att verkligen genomföra det är lång. I våras genomfördes den så kallade “Designdialogen” och utfrån den, samt en arkeologisk utredning, en trafik-utredning, en utredning av naturvärden och en barnkonsekvensanalys har man nu tagit fram ett såkallat programförslag. Detta programförslag “ställs nu ut för samråd”. Det innebär att planerna går att läsa igenom och beskåda på ett par platser  och att medborgarna har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget innan den 13 december (se officiell information längre ned under bilderna).

Nästa steg i processen kallas Planskedet. Då tas det fram en mer detaljerad plan som sedan ställs ut i “Utställnings/granskningsfasen” och efter det är det dags för Stadsbyggnadsnämnden att anta planen.

Hela förslaget och utredningarna hittar du här >>  Här nedan har Bagisbloggen nöjt sig med att visa översiktsbilden, samt detaljbilderna som berör Bagarmossen.

Här har vi en översikt över hela området. Gula byggnader är nya bostäder, röda nya förskolor och skolor. Lila är en ny simhall. Som ni ser finns inga planer just nu på att bygga en ny väg mellan Bagarmossen och Skarpnäck.

Här har vi en översikt över hela området. Gula byggnader är nya bostäder, röda nya förskolor och skolor. Lila är en ny simhall. Som ni ser finns inga planer just nu på att bygga en ny väg mellan Bagarmossen och Skarpnäck.

Bagarmossens centrum. Bland att förslag på ett högre punkthus 10-12 våningar vid tbanan.

Bagarmossens centrum. Bland annat  förslag på ett högre punkthus 10-12 våningar vid tbanan. Bensinmack rivs och ger plats för bostäder.

Begholmsbacken. Ett nytt cykel-promenadstråk leder från Bagarmossens centrum till Skarpnäcksfältet. Bergholmsskolan rivs, två nya förskolor och en ny skola byggs +plus 500-550 nya lägenheter.

Bergholmsbacken. Ett nytt cykel-promenadstråk leder från Bagarmossens centrum till Skarpnäcksfältet. Bergholmsskolan rivs, två nya förskolor och en ny skola byggs +plus 500-550 nya lägenheter. Bagisskogen blir kvar.

Förtätningar i Bagarmossen: Möjligheten att placera ut fler hus i Bagarmossen ska utredas. Här är de förslag som finns med i planen.

Förtätningar i Bagarmossen: Möjligheten att placera ut fler hus i Bagarmossen ska utredas. Här är de förslag som finns med i planen.

 

Inbjudan till samråd:

Samråd pågår under tiden 29 oktober  – 13 december 2015.

Förslaget kan ses i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets öppettider. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, måndag 9.00 – 16.00, tisdag 9.00 – 18.30, onsdag – torsdag 9.00 – 16.00, fredag 10.00   15.00 (ändrade tider kan förekomma).

Programförslaget visas även i Bagarmossens bibliotek, Lagaplan 6

och i Skarpnäcks kulturhus, Skarpnäcks Allé 25 de tider då lokalerna har öppet. Information finns också på webbplatsen: stockholm.se/bagarmossen-skarpnack samt Stockholms stads Plan- och byggtjänst

 

Öppet hus hålls i Stockholms stads dialogpaviljong i:

Skarpnäck, i Brandparken mitt emot Skarpnäcks tunnelbana

-fredagen den 13 november, kl. 15-19

-lördagen den 14 november, kl. 11-15

Bagarmossens centrum vid ”Tårtan”

-söndagen den 15 november, kl. 11-15

-måndagen den 16 november, kl. 15-19.

Eventuella synpunkter på programförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 13 december 2015 ha inkommit till

 

Stockholms stadsbyggnadskontor

Registraturen

Box 8314

104 20 Stockholm

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Anders

Grundare av Bagisbloggen. Är relativt ny bagarmossenbo (flyttade hit sommaren 2007), men är numera rejält rotad.

Du gillar kanske också...