Det här tycker partierna om exploateringsplanerna i Bagarmossen-Skarpnäck

exploateringsområden

 

I augusti meddelades det att planerna för ny bebyggelse mellan Bagarmossen och Skarpnäck rivs upp och görs om. Det tas ett helhetsgrepp och riktmärket är 2500 nya bostäder. De områden som utreds är markerade på kartan ovan.

Vad tycker då våra lokala partiföreträdare i frågan?, frågade sig Barbro (boende i Bagarmossen) och Håkan (boende i Skarpnäck) som ligger bakom Facebooksidan Allt om exploateringen av Bagarmossen-Skarpnäck och skrev ihop nio frågor som de skickat ut till företrädare för de politiska partier som sitter i Stadsdelsnämnden:

  • Anser ni att 2 500 bostäder är en realistisk volym att bygga i de områden som Stadsbyggnadskontoret avser att exploatera? Antalet motsvarar ett tillskott av 2/3-dels Skarpnäcksstad eller 17 Turning Torsos.
  •  Tycker ni att en bilväg mellan Bagarmossen och Skarpnäck behövs?
  • Om ni anser att en bilväg är en hållbar lösning för att avlasta Sockenvägen, var bör vägen då placeras?
  • I vilka områden, A-F i stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande, anser ni att det vore bra att bygga bostäder?
  •  Vilka områden, A-F i stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande, anser ni ska lämnas orörda?
  • Anser ni att man kan ta skogsmark, parkmark samt idrottsmark i anspråk för att bebygga områdena B och C?
  • Vad anser ni om att bebygga hela Bergholmsskolans redan hårdgjorda yta?
  • Vilken typ av bostäder tycker ni ska vara representerade i den planerade exploateringen?
  • Hur ser er vision ut gällande vårt framtida växande Bagarmossen-Skarpnäck?

Hittills har Folkpartiet Liberalerna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet svarat. Moderaterna lär ha ett svar på väg in.

Eftersom Håkans och Barbro (som även skriver för Bagisbloggen) lovat att svaren endast publiceras på Facebooksidan hänvisar Bagisbloggen till denna.

Svaren hittar ni alltså här: Allt om exploateringen av Bagarmossen-Skarpnäck 

Anders

Grundare av Bagisbloggen. Är relativt ny bagarmossenbo (flyttade hit sommaren 2007), men är numera rejält rotad.

Du gillar kanske också...