Nytt bostadshus vid Emågatan – samrådsmöte tisdag den 6 mars!

Vy från öster - Emågatan

Vy från öster - Emågatan

Det är tätt mellan samrådsmötena i Bagarmossen nuförtiden. Nu är det dags att avhandla projektet Proberaren vid Emågatan. Ett hyreshus med 30 lägenheter är planerat. Alla planer finns samlade här >>

Här följer inbjudan till samrådsmöte och några bilder som Kirsh + Dereka arkitekter tagit fram.

PLANSAMRÅD T.O.M. 3 APRIL 2012

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt bostadshus inom fastigheten Proberaren 1 vid Emågatan. Förslaget möjliggör ett nytt bostadshus i fyra våningar med totalt ca 30 lägenheter. Parkering för bostäderna sker i ett underliggande garage.
För utbyte av information och synpunkter inbjudes härmed till samråd enligt PBL. Samrådsmöte kommer att hållas i form av öppet hus den 6 mars mellan kl. 17.30 – 19.30 i Folkets hus i Bagarmossen, Lillåvägen 44.

Planförslaget visas under tiden 21 februari – 3 april i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, måndag – onsdag 9.00 – 16.00, torsdag 9.00 –18.30, fredag 9.00 – 15.00 (ändrade tider kan förekomma). Planförslaget visas även på Biblioteket i Bagarmossen, Lagaplan 6, de tider då biblioteket har öppet samt på stadsbyggnadskontorets hemsida,
www.stockholm.se/sbk Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 3 april 2012 ha
inkommit till:
Stockholms stadsbyggnadskontor eller via e-post till: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

 

Vy från gård

Vy från gård

Vy från väster Emågatan

Vy från väster Emågatan

Planillustration (illustration Kirsh + Dereka Arkitekter)

Planillustration (illustration Kirsh + Dereka Arkitekter)

 

Här är det

Här är det

 Debatt om förtätningen i Bagarmossen pågår här >>

Anders

Grundare av Bagisbloggen. Är relativt ny bagarmossenbo (flyttade hit sommaren 2007), men är numera rejält rotad.

Du gillar kanske också...