Taggat: Proberaren

Nästa nybygge i Bagis – ”Terasshuset”

Det har länge stått i stadens plandokument att det ska byggas ett nytt hus i kvarteret ”Proberaren”, korsningen Emågatan/Stångåvägen. Enligt planen som finns publicerad på nätet ska det byggas ett hyreshus med 30 lägenheter....