Stockholm växer -Varför sker det och till vilket pris? Paneldebatt på måndag!

Bagarmossen_6Maj_affisch_stockholm-vaxerBagisbloggen fick ett mejl igår om att det på måndag sker spännande saker på Bagarmossens Folkets hus:

”Det handlar om att vår stad växer och vad det får för konsekvenser. Temat är Stockholm växer- varför sker det och till vilket pris? Mötet börjar kl 18 och pågår tillo kl 20.00. Folkets Hus bjuder på fika.

Fri entré. Alla välkomna!”

Lite googling och Bagisbloggen hittade mer information om evenemanget på Hyresgästföreningens hemsida:

Måndag 6 maj, Kl 18.00 – 20.00
Bagarmossens Folkets Hus, Lillåvägen 44, Bagarmossen. Nära T-banan.

Fri entré.

Kom och säg vad du tycker!

Stockholm växer och bedöms bli en miljonstad i mitten av 2020-talet, en ökning med ungefär 150 000 personer från idag. Stockholm blir därmed allt viktigare som tillväxtområde. Det ställer krav på bl a bostadsbyggandet, infrastruktursatsningar och utbyggnad av kommunikationer. Olika problem kan förutses i spåren av detta, t ex förtätade bostadsområden, förlorade grönytor och trängsel på vägar och allmänna kommunikationer. Vi diskuterar förutsättningslöst vad som händer och kan förväntas ske i vår stad framtiden.

Moderator: Terje Gunnarsson

Medverkande:
Hans Lind – prof Bygg- och Fastighetsekonomi, KTH.
Ann-Margarethe Livh -gruppledare Vänsterpartiet i Stockholms stad och vice ordf i styrelsen för Familjebostäder.
Emilia Bjuggren – talesperson i bostadsfrågor för Socialdemokraterna och ledamot i styrelsen för Familjebostäder.

Alla välkomna!

Arrangör: Folkets Hus Bagarmossen – Huset för alla, 08-649 27 57.

Anders

Grundare av Bagisbloggen. Är relativt ny bagarmossenbo (flyttade hit sommaren 2007), men är numera rejält rotad.

Du gillar kanske också...