10 platser kvar: Var med och utveckla Bagarmossen och Skarpnäck!

exploateringsområdenI augusti 2013 kunde du läsa på Bagisbloggen om planerna på att bygga 2500 nya bostäder i Bagarmossen/Skarpnäck. Nu drar arbetet med att konkretisera dessa planer igång. Det hela börjar med en så kallad Designdialog där en mindre grupp boende i området får chansen att i workshops vara med och tycka till om hur planerna ska utvecklas. Efter detta utarbetas ett mer utförligt förslag som sedan presenteras på ett öppet så kallat Samråd hösten 2015.

Till designdialogen har redan representanter för föreningar och företag i området bjudits in. Nu finns 10 platser över. Läs mer nedan och anmäl dig till Jenny om du är intresserad!

Var med och utveckla ditt område!
Stockholms stad arbetar med ett områdesprogram för utveckling av Bagarmossen och Skarpnäck. Ett första förslag var på samråd under 2012. Därefter förändrades uppdraget till ett större område och fler antal bostäder. Stadens uppdrag är nu att planera för 2 500 nya bostäder, mötesplatser, service mm i stadsdelarna. Ett nytt samråd är planerat till hösten 2015.

Som underlag till programarbetet behöver vi få in mer kunskap och erfarenheter från boende och engagerade i föreningar i området. Samtidigt vill vi förmedla ramar­na för stadens uppdrag att växa. Därför vill vi bjuda in dig/er att delta i en Designdialog. En designdialog är en kreativ process där vi i workshopform prövar, utvärderar och diskuterar stadsbyggnadsförslag. Workshoparna bygger på varandra så att resultatet från workshop 1 vidareutvecklas i workshop 2.

· Workshop 1, torsdag 12 februari kl. 18.00-21.30

· Workshop 2, torsdag 5 mars kl. 18.00-21.30

· Vernissage, vecka 13
Varje workshop hålls i Skarpnäcks kulturhus. Konsulter från Nyréns arkitektkontor kommer att vara processledare för dialogen, ta fram underlag och bearbeta resultaten från workshoparna till förslag för stadsutveckling. Inbjudna till workshoparna är ett representativt urval från intressegrupper, kultur- och idrottsföreningar i området, samt personer som varit i kontakt med Stockholms stad under utvecklingsarbetet. Även tjänstemän från Stockholms stad kommer att delta.

Vi bjuder på fika och smörgås under kvällen. Vernissage kommer vara öppet för alla som vill komma och en utställning kommer pågår en period efter i samma lokaler.

Anmäl dig för att delta genom att maila namn och mailadress till jenny.brolin@stockholm.se snarast. Det bästa är om du har möjlighet att delta i båda workshoparna. OBS att antal deltagare är begränsat och först till kvarn gäller.

Med förhoppning om ett kreativt samarbete i vår,
Med vänlig hälsning projektgruppen för Bagarmossen och Skarpnäck genom Madeleine Lundbäck.

Följ projektet på www.stockholm.se/bagarmossen-skarpnack

/Jenny
Jenny Brolin (fd Holmberg), kommunikationsansvarig projektutveckling

 

Anders

Grundare av Bagisbloggen. Är relativt ny bagarmossenbo (flyttade hit sommaren 2007), men är numera rejält rotad.

Du gillar kanske också...