Rapport från Designdialog 2: Framtidens Bagarmossen-Skarpnäck tar form

Här är en karta över vart deltagarna i kvällens designdialogsövning bor någonstans. Helt okej spridning.

Här är en karta över vart deltagarna i kvällens designdialogsövning bor någonstans. Varje röd prick en deltagare. Helt okej spridning.

Det finns som ni säkert redan känner till planer på att bygga 2500 nya bostäder i Bagarmossen-Skarpnäck. För ett par veckor sedan rapporterade Bagisbloggen från den så kallade Designdialogen, ikväll var det dags för del 2.

Kvällens övning bestod av dessa delar:

  1. En genomgång av resultatet av förra dialogen med en sammanställning av de kartor som tagits fram av grupperna som deltog.
  2. Presentation av två framtidsbilder som skapats av Nyréns arkitektkontor baserade på det som grupperna tagit fram.
  3. Grupparbete där nya konstellationer av grupper fick sätta sig ned och komplettera dessa framtidsbilder och få ihop dem till en.
  4. Grupperna presenterar resultatet.

Tyvärr kunde Bagisbloggen inte närvara på själva grupparbetet utan bara på punkt 1 och 2 ovan. Här nedan visar vi lite bilder från de olika delarna och en av deltagarna i gruppövningarna har skickat över bilder från resultatet från gruppövningarna. Tyvärr utan mer information än så.

1. Resultatet från förra boendedialogen

Här nedan ser ni fyra bilder där resultaten från gruppövningarna på förra mötet samlats (klicka för större om än halvtaskig bild).

2. Framtidsbilder

Utifrån detta har Nyréns arkitektkontor tagit fram riktigt spännande framtidsbilder. Det rör sig om två planer över området, där den första lägger tyngdpunkten på Skarpnäck och den andra på Bagarmossen.

Framtidsbild 1

I det här förslaget ligger 600 av bostäderna i Bagarmossen, 400 i Skarpa by (östra Skarpnäck) och 1500 i Skarpnäck. Här en inzoomning på Skarpnäck/Skarpa by:

framtidsbild1inzoom_skarpnack

Här har man koncentrerat sportaktiviteterna, samt lagt till nya sportfält för ”spontanidrott”. Lägg också märke till att det lagts in en simhall på tomten där det just nu byggs lagerlokaler. Exploaterat skogarna mot Gamla Tyresövägen och Tyresövägen. Byggt en ny skola bredvid kaninparken. Skarpa by har fått en  hel del ny bebyggelse och vid Bergholmstorpet har det utvecklats en mötesplats för kultur.  För att liva upp Skarpnäcks allé finns ett förslag på att bygga bokaler. Bostäder med inbyggd affär. Se bild nedan:

skaprnack_alle

I Bagarmossen ser det ut så här enligt förslaget:

framtidsbild2inzoom_bagarmossen

En del enstaka hus har placerats ut. Bland annat vid beninstationen (som rivs) och ett 14 våningar högt hus som byggs på platsen där nuvarande tunnelbaneuppgången finns. Det byggs också bostäder på ytan där Bergholmsskolan låg. Bollplanen vid Bergholmsskolan är kvar.

framtidsbild2

I framtidsbild 2 läggs fokus på Bagarmossen. Enligt förslaget byggs 1300 bostäder i Bagarmossen, 300 i Skarpa by och 900 i Skarpnäck.

framtidsbild2inzoombagis

I detta mer bagisorienterade förslag har vi fått en utbyggnad av Brotorpsskolan men också en till skola nedanför den nedlagda Bergholmsskolan. På platsen där denna tidigare låg byggs den en massa bostäder. Den gamla grusplanen blir ett kunskapscentrum för hållbarhet och odling. Det byggs också ett par ateljeer ovanför detta. Bakom Brotorpsskolan byggs det en radda  hus, och längs gatan som går mot centrum från bensinmacken förtätas det. Kring loftgångshusen vid Byälvsvägen händer mycket spännande. Dels är idén att liva upp fotbollsplanen och bygga en idrottshall vid skolan. Det finns också en tanke om att bygga på bostäder mot loftgångshusen så att vi får bort känslan av en stor mur. Det konstateras också att Byälvsvägen är väldigt bred och att det går att smalna av denna och bygga fler bostäder här. Se skiss nedan:

byalvsvagen

I förslag två ser det ut så här i Skarpnäck.

framtidsbild2skarpnack

I detta förslag exploaterar man inte Skarpnäck lika hårt. Den så kallade skärgårdsskogen mot Tyresövägen har plats för mer grönt och det har byggts en grön bro över Tyresövägen så att man kan promenera över till Flaten. Skarpa by har fått en ring av bostäder runt herrgården som är mer intakt. Den planerade skolan finns kvar. Koloniträdgårdarna vid Pungpinan bebyggs och istället skapas nya odlignar vid Bergholmstorpet och ovanför idrottsplatserna som har fått en ny idrottshall.

3. Workshops…

workshop

Det var alltså ”framtidsbilderna som sedan låg till grund för kvällens workshops där grupperna utifrån fyra frågor fick ta sig an uppdraget att utveckla planerna och komma med nya förslag och synpunkter. Bagisbloggen var som sagt tyvärr inte med på denna del, men har lite bilder nedan på gruppernas förslag (knäppta av Marie Nordling). Den 25 mars blir det vernissage för reslutatet av designdialogen. En designdialog som förhoppningsvis har givit bra grundmaterial när nu Stadsbyggnadskontoret tar fram den riktiga planen som kommer att presenteras i höst.

Spänningen är olidlig.

 

 

Anders

Grundare av Bagisbloggen. Är relativt ny bagarmossenbo (flyttade hit sommaren 2007), men är numera rejält rotad.

Du gillar kanske också...