Bagis+Skarpnäck: Det här händer på mötet den 17:e, och nej: bilvägen är inte död

Planprocessen, illustration: Stockholms Stad

Planprocessen - vi befineer oss just ni mellan station 6 och 7 i processen. Klicka för större bild. (illustration: Stockholms Stad)

Som Bagisbloggen redan berättat har Stockholms stad kallat till informationsmöte torsdagen den 17 november om planerna att bygga samman Bagarmossen och Skarpnäck. För att påminna alla er om att mötet äger rum, men också för att räta ut ett par frågetecken har Bagisbloggen ställt några frågor till Maria Grahm som arbetar som projektledare på Stadsbyggnadskontoret. Här är frågorna och svaren:

Bagisbloggen: Nästa torsdag den 17 november bjuder ni till informationsmöte om planerna på att bygga ett nytt bostadsområde mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Vad händer då?

Maria Grahm: Under kvällen kommer tjänstemän från staden att berätta om hur planprocessen går till, om vad Stockholms översiktsplan handlar om och vad som planeras i området mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Vi kommer också berätta om hur ni kan engagera er framöver.

Bagisbloggen: Mötet är ett rent informationsmöte. Vad innebär det, finns det inte möjligheter att påverka?

Maria Grahm: Visst gör det och vi kommer att berätta hur och när folk kan göra det.

Bagisbloggen: Många har upprörts över att planerna inbegriper en bilväg. Häromveckan beslutade Stadsbyggnadsnämnden att planeringen av området ska sättas igång och att man ska följa Stadsbyggnadskontorets förslag, fast med följande tillägg:

Det finns ett behov av att studera de båda aktuella stadsdelarnas förutsättningar och strukturer i syfte att skapa nya bostäder i kollektivtrafiknära lägen, med goda miljöer, service och skolverksamhet. Sambandet mellan Bagarmossen och Skarpnäcks gård ska förtydligas och stärkas. Det är dock viktigt att detta ej sker på bekostnad av de stora rekreationsvärden som idag finns i det naturområde som är beläget mellan de båda stadsdelarna. Därför ska programarbetet inte i detta skede förutsätta skapandet av en bilförbindelse/gata mellan stadsdelarna. När vi förtätar staden är det viktigt att spara uppskattade naturområden som kan nyttjas av närboende.

Mitt-i-tidningen tolkade detta i en artikel som en seger för bilvägsmotståndarna, men formuleringen är ganska vag. Bagisbloggens fråga till dig: Är bilförbindelsen borta i de nya planer ni nu tar fram?

Maria Grahm: Inget är beslutat ännu och trafikfrågan utreds vidare tillsammans med övriga förutsättningar.

Bagisbloggen: Vad blir nästa steg i processen och på vilket sätt kommer de boende i området kunna vara med och påverka utformningen?

Maria Grahm: Först ut planeras en sekvens av medborgarmöten, där staden vill inhämta information om programområdet direkt från närboende, vilket sker i början av 2012. Sedan tas ett programförslag fram som vi kommer att samråda kring, våren 2012, då kan synpunkter lämnas skriftligen. Avslutningsvis tar stadsbyggnadsnämnden ställning till förslaget tredje kvartalet 2012. Alla tider är preliminära.

Bagisbloggen: Slutligen, har du något att tillägga?

Maria Grahm: Ja, besök gärna webbplatsen kontinuerligt för att ta del av vad som händer: www.stockholm.se/bagarmossen-skarpnack

Bagisbloggen tackar Maria Grahm för medverkan och passar på att tipsa om sidan www.bagisbloggen.se/byggplaner där alla med en åsikt i frågan kan tycka till om byggplanerna.

Anders

Grundare av Bagisbloggen. Är relativt ny bagarmossenbo (flyttade hit sommaren 2007), men är numera rejält rotad.

Du gillar kanske också...