Bagarnäck/Skarpmossen: Det tredje förslaget på bild

OBS! Sedan 10 oktober finns det ett särskilt inlägg där man kan diskutera alla byggplaner i Bagis. Diskutera gärna här: bagisbloggen.se/byggplaner

Bagisbloggen har tidigare skrivit om de olika förslagen på hur Bagarmossen kan byggas ihop med Skarpnäck. Det började med arkitektkontoret Utopias förslag, som väckte en massa debatt och frågor. Sen lade arkitektkontoret Rundquist upp sitt förslag, och idag fick Bagisbloggen tips om att den tredje byrån, Tovatt, lagt upp bilder och en kort beskrivning av sitt förslag ”Rustmästaren” på sin hemsida.

Så här sammanfattar de sitt förslag:

Uppdraget har varit att studera och komma med förslag på hur en framtida koppling mellan Bagarmossen och Skarpnäck kan utvecklas. Vi har i vårt arbete utgått ifrån att denna koppling inbegriper en vägkoppling för allmän biltrafik.

Det bagis saknar idag (som många andra förorter) är ett tydligt parkstråk. Naturmarken i all ära, men den bjuder inte in till aktiva sociala situationer där du måste möta andra. Kombinationen av fina parkrum med stråk, aktiviteter, sittmöjligheter och vila med en natur/skogsmark som kopplas till är en kvalitet som blir unik. Parkstråket har fortfarande höga ekologiska värden med en extensiv skötsel och vattenhantering men den är anpassad till människans sociala mönster.

Gatan behöver husen. Husen behöver gatan.
Parken behöver naturen. Naturen behöver parken.

En hållbar stadsmiljö byggd på sociala och ekologiska samband.

Dessa förslag har som bekant väckt en hel del uppståndelse, inte minst har många upprörts över att tjänstemän har föregripit politiska beslut genom att exempelvis planera för en bilförbindelse mellan Skarpnäck och Bagarmossen. En av skeptikerna när det gäller bilförbindelse är bagisbon Barbro Lindqvist. Hennes engagemang i frågan har bland annat resulterat i en artikel i Stockholms Fria i juli, samt intervju och inslag i Radio Stockholm I det senare får vi även höra en del andra åsikter från folk i Bagarmossen. Både de som välkomnar planerna på att bygga ihop Bagis och Skarpnäck och de som är helt emot.

Anders

Grundare av Bagisbloggen. Är relativt ny bagarmossenbo (flyttade hit sommaren 2007), men är numera rejält rotad.

Du gillar kanske också...