Massvis med idéer på fullsatt dialogmöte om sambandet Bagarmossen-Skarpnäck: För och mot bilväg – vad tycker du?

Några usla bilder tagna med min mobilkamera...

Nyss hemkommen från Stadsbyggnadskontorets ”Tidiga dialog”-möte, kan inte undertecknad låta bli att undslippa sig ett långt ”puuuuh”. Mellan 17-21 stötte och blötte runt 150 personer idéer och åsikter kring Stadsbyggnadskontorets fråga:
”Hur gör vi plats för fler?”

För att få alla samlade människor möjlighet att komma till tals användes den så kallade Open Space Technology-metoden. Det innebar att de närvarande hittade på ämnen med utgångspunkt från Stadsbyggnadskontorets fråga och sedan diskuterades dessa frågor i mindre grupper. Resultatet blev punkter på papper som sedan kommer att publiceras på webbplatsen: www.stockholm.se/bagarmossen-skarpnack

Undertecknad höll i en diskussion med ämnet ”Hur kan vi göra plats för fler utan att öka antalet bilar”, och ämnet gav onekligen upphov till mängder av kreativa idéer och lösningar. Restan av tiden gick jag runt och lyssnade på övriga diskussioner och kunde konstatera att den stora knäckfrågan var den planerade vägen. Några av argumenten jag snappade upp (har ni fler? bidra gärna nedan):

FÖR BILVÄG:
-Bagarmossen är en felplanerad återvändsgränd. Det är fel att bilarna bara har en väg ut och in. Det krävs ett starkare samband mellan stadsdelarna.
-Med en till bilväg avlastas den hårt trafikerade Sockenvägen, som dessutom kommer att belastas ännu hårdare om det byggs 200 lägenheter.
-En säkerhetsfråga: det behövs vägar in för utryckningsfordon.
-Bagarmossen är lika stort som exempelvis Mora, är det inte märkligt med bara en väg in?
-Det är naivt att tro att man kan bygga fler hus utan en till väg.

MOT BILVÄG:
-Bagarmossen planerades medvetet som en återvändsgränd, med gröna kilar runt om. En barnvänlig stadsdel med få bilar.
-En till väg kommer inte minska trafiken på Sockenvägen. Blir det en smitväg från Tyresövägen, kan den rent av öka.
-Det går alldeles utmärkt att ta sig in med utryckningsfordon på nuvarnade cykelvägar. Se existerande räddningsplan.
-Den gröna kilen är inte ett hinder, utan en existerande mötesplats mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Sambandet finns redan.
-En väg skulle skära av den gröna kilen och därmed bryta sambandet.
-”Promenadstaden” som översiktsplanen talar om existerar redan. Det går alldeles utmärkt att promenera eller cykla mellan stadsdelarna.
– Ska det byggas nya hus: Bygg smart så att inte en bilväg blir en förutsättning. Bygg exempelvis studentbostäder utan parkeringsplats, dedikerade parkeringsplatser för bilpooler, bättre cykelvägar, mm mm.

Det fanns många, många fler frågor som stöttes och blöttes, och förhoppningsvis får vi snart läsa om dem alla på Stockholms Stads sajt. Undertecknad hoppas också att några av dem arbetas in i programförslaget. Vore ju tråkigt att ha ägnat fyra timmar (samt gått två timmar tidigare från jobbet) för att sedan konstatera att alla de kreativa förslag som togs fram denna kväll i slutändan inte ledde till någonting… förutom chansen att träffa några av Bagisbloggens läsare och faktiskt få ytterligare insikt i denna minst sagt infekterade fråga.

Anders

Grundare av Bagisbloggen. Är relativt ny bagarmossenbo (flyttade hit sommaren 2007), men är numera rejält rotad.

Du gillar kanske också...