Tyck till om parkskötseln i Bagarmossen

Här lite info från stadsdelen som Bagisbloggen gärna vidarebefodrar:
Den årliga medborgarundersökningen visar att över hälften av de som
svarat är missnöjda med hur parker och grönområden sköts. Det vill vi
ändra på. För att bli bättre vill vi veta vad det är som du tycker brister.
Därför bjuder vi in till ett möte där du kan framföra dina synpunkter
och vi informera om hur parkskötseln går till enligt nu gällande avtal.
Vi träffas tisdagen 14 juni kl 18.30 i Bagishuset,
Byälvsvägen 20. Varmt välkommen!
Du kan också lämna dina synpunkter till inger.bogne@stockholm.se.
Möten kommer hållas i övriga stadsdelar vid senare tillfällen.

Anders

Grundare av Bagisbloggen. Är relativt ny bagarmossenbo (flyttade hit sommaren 2007), men är numera rejält rotad.

Du gillar kanske också...