Uppdatering: Planprogrammet ”Sambandet Bagarmossen-Skarpnäck” offentligt, på torsdag informationsmöte och på måndag samrådsmöte

Nu finns det så kallade planprogrammet tillgängligt för allmän beskådan på Stadsbyggnadskontorets hemsida. En 31 sidor lång pdf-lunta fullspäckad med analyser och beskrivning av planer. Och precis som tidigare utlovat finns ingen bilväg inplanerad i förslaget. Bagisbloggen har ännu inte hunnit med en analys. Ladda ner och läs själv här >>

Här nedan är sammanfattningen. Vill du tycka till? Missa inte mötet på måndag (mer info här)

Uppdatering: Det kommer även att hållas ett informationsmöte torsdagen den 14 juni i Tekniska nämndhuset med start kl.18:00. Lokal: Bolindersalen.

Sammanfattning

Syftet med uppdraget är att skapa nya bostäder i kollektivtrafiknära läge, med goda miljöer, service och skolverksamhet samt att en utveckling av området sker i linje med stadens översiktliga planering. Planprogrammet föreslår ny bebyggelse inom fyra delområden. Lokaltrafik till delområdena leds från Bagarmossen i norr och från Skarpnäck i söder.
I delområde ett vid Bergholmsskolan ryms enligt programförslaget 200-300 nya bostäder med förskolor och verksamhet i bottenvåning. I delområde två får en stor förskola (som ersätter dagens båda förskolor inom området), en park samt ca 60 bostäder plats. Delområde tre omfattar Bergholmstorpet med närområde, här kan verksamheten i torpet utvecklas med komplement väster om gång- och cykelvägen mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Delområde fyra är en utvidgning av ”staden på fältet” med två stora kvarter som kan rymma 200-300 bostäder, förskolor och eventuellt någon lokal för verksamhet i bottenvåning. Totalt omfattar planprogrammet 400-700 bostäder, vilket kommer att studeras vidare i kommande detaljplanearbete.
Sambandet mellan stadsdelarna förstärks genom miljöer med aktiviteter som skapas i samband med ny bebyggelse samt en utveckling av verksamhet i Bergholmstorpet för att skapa en stark målpunkt inom området. Befintliga funktioner och upplevelsevärden i skogen och på fältet, kan kvalitetshöjas i samband med en exploatering av området. Det är viktigt för sambandet mellan stadsdelarna att en sammanbindande koppling är allmän, trygg och upplevelserik.

Programförslaget förutsätter inte en gatukoppling mellan stadsdelarna, men för att inte förhindra framtida stadsplanering ska inte en sådan koppling omöjliggöras med genomförandet av programförslagets förslag till ny bebyggelse.

Anders

Grundare av Bagisbloggen. Är relativt ny bagarmossenbo (flyttade hit sommaren 2007), men är numera rejält rotad.

Du gillar kanske också...