Nytt förslag: Bygg 2500 nya bostäder i Bagarmossen

I juni skrev Mitt i-tidningen:

”Kritiken blev för stark mot byggplanerna som skulle förena Bagarmossen med Skarpnäck. Nu har de slängts i papperskorgen och frågan ska utredas igen.”

Det gamla förslaget handlade om 400-700 nya lägenheter och en kontroversiell bilväg mellan Bagarmossen och Skarpnäck.
På torsdag (15 augusti) håller Stadsbyggnadsnämnden sammanträde och ska då ta ställning till att ta fram ett nytt förslag för exploatering. Denna gång är tjänstemännens förslag att utöka planerna och dels utöka området som ska bebyggas, men också antalet lägenheter: från 400-700 till 2500.

Stadsbyggnadskontoret vill ta ett större grepp

Stadsbyggnadskontoret vill ta ett större grepp

I tjänstemannautlåtandet: ”Redovisning av programsamråd och inriktning inför fortsatt arbete för sambandet Bagarmossen-Skarpnäck”, sammanfattas synpunkter från remissinstanser och boende i området. Där kan du läsa att de merparten av de boende som yttrat sig varit mot bilväg och värnat om grönområdena, och att det varit mest enighet kring att bebygga Bergholmsskolans tomt.  Men också att flera remissinstanser är positiva och ett par vill se utökad exploatering. Några exempel är Yimby (Yes in my backyard), Stadsliv AB samt Exploateringskontoret som ser en möjlighet ”att möta visionen om 100 000 lägenheter till år 2030 och dels för att få ekonomi i projektet att genomföra de investeringar som krävs i allmänna ytor som gator och parker.”.

Läs hela sammanfattningen här >>
Samt en liten mer detaljerad sammanställning av remissvar och inkomna skrivelser här >>

Stadsbyggnadskontorets slutkläm i sitt tjänsteutlåtande (det som Stadsbyggnadsnämnden tar ställning till på torsdag) är:

Stadsbyggnadskontoret föreslår att samrådet kring av utvecklingen av
Bagarmossen Skarpnäck fortsätter och utvidgas med centrala delarna av
Bagarmossen och Skarpa By.
• Fortsatta studier av planeringsförutsättningarna
• Dialog och samråd med boende fortsätter. Strategi kring formerna för
detta behöver utarbetas.
• Nytt förslag med fler bostäder med inriktningsmål ca.2500 nya bostäder
inom ett utvidgat programområde tas fram.

Dialogen fortsätter alltså och ni är mer än välkomna att utrycka era åsikter för- och emot eller mittemellan i kommentarsfälten nedan.  Ni som är emot en exploatering av den gröna kilen har dessutom två forum på Facebook:

www.facebook.com/BagarmossenSkarpnack

www.facebook.com/bagisskogen

Finns det lokala forum för exploatering av Bagarmossen, eller intresseföreningar med synpunker för, mot eller mittemellan. Hör av er till Bagisbloggen så länkar vi även till dessa.

(Bagisbloggen ber också om ursäkt för att den gamla debattsidan med alla planer på olika byggnadsprojekt i Bagarmossen inte uppdaterats på ett tag. Informationen på den sidan är en smula inaktuell.)

Anders

Grundare av Bagisbloggen. Är relativt ny bagarmossenbo (flyttade hit sommaren 2007), men är numera rejält rotad.

Du gillar kanske också...