Läs om Bagisbarnens favoritplatser i Bagarmossen

topbild

Skogen, Byälvsvägen, Söderbysjön, Tråget, Tårtan, är några av de platser som barn i årskurs 4 i Bagarmossens skola valt ut och skrivit om i projektet “Välkommen till min plats”. Projektet är ett samarbete mellan Stockholmskällan (en fantastisk källa till bland annat Bagishistoria) och Wikimedia Sverige. Så här beskriver Sofia Dahlquist, pedagog på Stockholmskällan, projeket:

Vi har träffat eleverna under 8 veckor och de har i små grupper fått välja platser som de har en speciell relation till, inom gångavstånd från skolan. De har fått beskriva sin personliga relation till platsen på Riksantikvarieämbetets sida Platsr. På Platsr kan vem som helst publicera personliga berättelser kopplade till olika platser. Eleverna har även fått dokumentera platsen och publicera bilden på Platsr. Därefter har de forskat om platsen och försökt hitta fakta om exempelvis platsens historia i olika källor och skapat en faktatext om platsen. Här har de bland annat använt sig av Stockholmskällans källmaterial. Faktatexten har de publicerat på Wikimini. Wikimini är som Wikipedia fast för barn. Barn skriver för barn helt enkelt. Sista steget är att de ska reflektera över platsens framtid och över hur de vill att platsen ska vara i framtiden. De kommer presentera sina framtidsvisioner tillsammans med en egen skiss på vårt vernissage. Stadsmuseet är intresserad av dessa framtidsbilder och de kommer via dem publiceras på Stockholmskällan.

Vad har då barnen skrivit om platserna? Här hittar ni några exempel:

Tårtan. Plats i Bagarmossens centrum. Upphovsman: Hector

Tårtan. Plats i Bagarmossens centrum. Upphovsman: Hector (cc) Från Platsr.se

Tårtan/Bagarmossens centrum/Bagarmossen
http://www.platsr.se/platsr/visa/plats/id/1085
http://sv.wikimini.org/wiki/Bagarmossen

Skogen/Nackareservatet
http://www.platsr.se/platsr/visa/plats/id/1084
http://sv.wikimini.org/wiki/Nackareservatet

En skog En spännande skog Upphovsman: Maria och Eveline

Skog vid Byälvsvägen. En spännande skog. Upphovsman: Maria och Eveline. (cc) från Platsr.se

Byälvsvägen
http://www.platsr.se/platsr/visa/plats/id/1075
http://sv.wikimini.org/wiki/By%C3%A4lvsv%C3%A4gen

Söderbysjön
http://www.platsr.se/platsr/visa/plats/id/1076
http://sv.wikimini.org/wiki/S%C3%B6derbysj%C3%B6n

Brödkaveln, lekplats
http://www.platsr.se/platsr/visa/plats/id/1083
http://sv.wikimini.org/wiki/Br%C3%B6dkaveln,parklek

Tråget, lekplats
http://www.platsr.se/platsr/visa/plats/id/1088
http://sv.wikimini.org/wiki/Tr%C3%A5get,_parklek

Fontänen i Centrum Fontänen och små affärer i Centrum Upphovsman: Disa

Fontänen i Centrum. Fontänen och små affärer i Centrum Upphovsman: Disa (cc) Från Platsr.se

Bagarmossens centrum
http://www.platsr.se/platsr/visa/plats/id/1077
http://sv.wikimini.org/wiki/Bagarmossens_centrum

I höst kommer projektet att fortsätta på lågstadiet, mellanstadiet och på gymnasiet.
Gymnasieelevernas alster kommer att publiceras på Wikipedia.

Anders

Grundare av Bagisbloggen. Är relativt ny bagarmossenbo (flyttade hit sommaren 2007), men är numera rejält rotad.

Du gillar kanske också...