Uppdaterad 28/5- 2012: Här är alla byggplanerna i Bagarmossen – Är du för eller emot förtätningen av Bagarmossen – tyck till!

OBSERVERA: DENNA ARTIKEL HAR INTE UPPDATERATS PÅ ETT TAG.

SENASTE NYTT angående byggplaner kan du läsa här:
https://www.bagisbloggen.se/2013/08/12/nytt-forslag-bygg-2500-nya-bostader-i-bagarmossen/

 

 

Det har varit mycket diskussioner kring förtätningen av Bagarmossen och projektet att bygga ihop Skarpnäck och Bagarmossen på Bagisbloggen det senaste året. Många har onekligen behov av att diskutera dessa frågor. Därför upplåter Bagisbloggen gärna plats åt detta här. Tanken är att samla dessa åsikter under detta inlägg så att ni kan göra er röst hörd. Detta inlägg har en egen url: bagisbloggen.se/byggplaner som kan användas av de (för eller emot) som vill driva kampanjer åt det ena eller andra hållet.

Bagisbloggen i sig tar inte ställning ifrågan, däremot kan givetvis Bagisbloggens skribenter tycka till i kommentarsfältet.

MÅNGA BYGGPROJEKT PÅ GÅNG:

Byggprojekt i Bagis

Det har tillkommit många nya hus de senaste åren i Bagarmossen och omnejd. Och fler byggprojekt är på gång. Här några exempel som Bagisbloggen känner till:

Link Arkitektur - radhusen skyldigheten

1. Skyldigheten: 17 radhus vid Brotorpsskolan
Einar Mattson planerar bygga 17 radhus öster om Brotorpsskolan.
Med inflyttning 2013/2014. Hos arkitektbyrån Link Arkitektur går det att hitta lite skisser >>

Citat från startpromemoria (15 januari 2011):

Den föreslagna bebyggelsen utgörs av ca 17 st tvåvånings radhus fördelade på båda sidor av gatan som leder upp mot skolan. På den sida som vetter mot öster kommer husen ligga i souterräng med en mörk inre del i bottenplan och med endast en mindre uteplats mot naturmarken. Marken på entrésidan av radhusen kommer att ha en mindre förrådsbyggnad ut mot gatan samt en privat biluppställningsplats. Ett öppet gaturum där man har kontakt med entréer och trädgårdar bildas genom att minska förrådens höjd och volym och genom att inte bygga garage. Ett släpp mellan husgrupperna på östra sidan gör att naturen ”bjuds in” och får karakterisera området precis som kvarteren från 1950-talet runt planområdet. För att skolbarnen fortsättningsvis ska kunna röra sig på och användas sig av berget, som utgör en del av planområdet, avslutas husraden i höjd med att skolgården börjar.

Radhusen i kvartet Modet (bild: Erik Wallin)

2. Modet: 12 radhus Klarälvsvägen, ovanför förskolan Äventyret.
Byggnadsfirman Erik Wallin AB planerar bygga 12 radhus.
Byggstart 2013, inflytt 2014. (se Erik Wallins hemsida)

UPPDATERAT:
Tidplan för planarbete och genomförande
Plansamråd 19/1 till 1/3 2012
Utställning 2:a kvartalet 2012
Beslut om antagande i stadsbyggnadsnämnden 4:e kvartalet 2012
Byggtid ett (1) år

 

 

Det har kallats till ett Samrådsmötet som kommer att hållas den 14 februari 2012 kl. 18.30-20.00 i Bagarmossens Folkets hus.
Läs mer om annonsens innehåll i Barbros kommentar här >> 

Citat från Planbeskrivning:

Förslaget innebär att 12 st radhus placeras i fyra olika grupper: två grupper
placeras på den östra sidan om Klarälvsvägen och två på den västra sidan.
Uppdelningen i fyra grupper gör att den totala byggnadsvolymen delas upp och
låter naturen tydligare få plats i gaturummet. Öppningarna mellan
husgrupperna möjliggör att man även i fortsättningen har utblickar mot naturen
på båda sidor om vägen. Öppningarna erbjuder dessutom allmänheten en
möjlighet att ta sig ut i skogen. På den östra sidan finns redan en stig ut i
skogen som man i planförlaget bevarar och låter smyga fram mellan husen.
Radhusen är också anpassade efter naturens nivåskillnader. De klättrar utefter
Klarälvsvägen och är förskjutna olika mycket in i skogen beroende av
kuperingen i marken.

Alla handlingar i ärendet hittar du här >>

.


3. Ståthållaren 5: 58 lägenheter och ny förskola istället för Syrengården
Förskolan Syrengården kommer att jämnas med marken och parkeringsplatser försvinner på Fogdevägen. Istället bygger Svenska Bostäder två hyreshus med 60 hyresrätter, och lite längre bort (närmare Rusthållarvägen) en ny förskola. Beslut om markanvisning och planbeställning togs den 19 maj. Samråd äger rum mellan 15 maj och 29 maj.
Enligt planerna ska husen börja byggas 2013 och första inflyttning ske 2014. Förskolan har prioritet.
Uppdaterat 15/5- 2012:

Klicka på denna länk och du kommer en sajt ägnad projektet.
Där hittar du ett start-pm med ganska detaljerade planer.

Preliminär tidplan:
Plansamråd  2 kv. 2012
Granskning   3 kv. 2012
Antagande i stadsbyggnadsnämnden 4 kv. 2012
Byggstart   2 kv. 2013
Läs mer >>

Vy från gård

Vy från gård

 4. Proberaren: 30 hyreslägenheter :
Bagisbloggen har tidigare skrivit om de fantastiska terrashusen som skulle byggas i  korsningen Emågatan/Byälvsvägen. Tydligen har det projektet lagts ner, och istället har en ny byggfirma, Nya ByggVesta AB inkommit med en markanvisningsansökan för Proberaren 1. Den16 juni beslutade Exploateringsnämnden att företaget får en markanvisning och kan fortsätta planera för 30 hyreslägenheter. Planerad byggstart cirka 2013, inflyttning 2015.

OBS! UPPDATERING! Läs inlägg om samrådsmöte och planer här >>

Planillustration (illustration Kirsh + Dereka Arkitekter)

Planillustration (illustration Kirsh + Dereka Arkitekter)

 5. 40 smålägenheter vid Ätravägen:
Företaget Besqab har fått markanvisning för att bygga 40 ungdomslägenheter (enligt tidigare uppgifter 60, men nu ändrat).

Lägenheterna är små – 32 kvm – och är i huvudsak tänkta för ungdomar. Bolaget föreslår att lägenheterna ska upplåtas med bostadsrätt. Ambitionen är att kostnaden för en lägenhet ska ligga på samma nivå som för en studentlägenhet.

Tydligen är det här något företaget redan gjort i Skarpnäck, med framgång.
Besqab presenterar projektet här >> (ny länk)
Info från Exploateringskontoret >> 

Byggstart: 2013, inflyttning 2014.

 

 

 

 

6. Bygga ihop Bagarmossen och Skarpnäck…

Och så har vi då jätteprojektet som orsakat så mycket debatt på Bagisbloggen. Mycket för att det hela läckte ut innan det överhuvudtaget diskuterats offentligt.  Planen är att bygga bostäder (både flerfamiljshus och radhus), förskolor, parkområde samt  en bilväg mellan Bagarmossen och Skarpnäck.

//UPPDATERAT//:

Datum satt för samråd: 13 juni – 31 augusti 2012!
Samrådsmöte/öppet hus den 18 juni klockan 14-20 i Skarpnäcks folkets hus.
Frågor och svar om detta här:
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Exploateringskontoret/Bagarmossen-Skarpnack/Fragor–svar/

Den 30 januari hade Stadsbyggnadskontoret ett ”tidigt dialogmöte” i Bagarmossens Folkets Hus.
Läs mer om detta här >> 

I början av november drog kampanjen Leve Bagisskogen igång. Förslaget från de som stödjer denna kampanj är att bevara Bagisskogen, stoppa bilväg och begränsa byggnationen till området kring Bergholmsskolan. Läs mer på sajten bagisskogen.se.
Någon kampanj för bilväg drivs inte, vad Bagisbloggen vet (hör av dig om du känner till en sådan).

Bakgrundsinfo:
Den 20 oktober beslutade stadsdelsnämnden att planarbetet ska fortsätta, och att man i planerna inte ska utgå från att bebyggelse kräver en bilväg mellan de två stadsdelarna. Den 17 november kallar staden till ett informationsmöte där de berättade mer om processen och planerna (läs mer här).

Utgångspunkten från planerarbetet är ett så kallat start-pm.

Här har man utgått från arkitektbyrån Rundquists  förslag Bagarmossen ♥ Skarpnäck , som byrån har fått i uppdrag att utveckla.

Start-pm:et går att ladda ner som pdf här >> och hela planärendet (med de olika byråernas förslag, samt trafikutredning och landskapsanalys) hittar ni här >>

Preliminär tidsplan för projektet:

  • Formellt samråd om ett programförslag 13 juni tom 31 juli 2012
  • Stadsbyggnadsnämnden tar ställning till förslaget, tredje kvartalet 2012.
  • Markanvisningar hösten 2012
  • Start av detaljplanearbete hösten 2012
  •  Byggstart tidigast 2014-2015

Håll koll på vad som händer i projektet på denna sajt:
www.stockholm.se/bagarmossen-skarpnack

Eller här på Bagisbloggen 😉

Anders

Grundare av Bagisbloggen. Är relativt ny bagarmossenbo (flyttade hit sommaren 2007), men är numera rejält rotad.

Du gillar kanske också...