Socialdemokraterna: Bygg ett allaktivitetetshus i Bagarmossen

Häromveckan gav Bagisbloggen utrymme åt en insändare från Vänsterpartiet som vill lyfta upp frågan om simhall på dagordningen. Bagisbloggen uppmanade övriga partier att göra egna inlägg i debatten. Här nedan kommer ett från Socialdemokraterna författat av Fredrik Stiernstedt, där han berättar om Socialdemokraternas visioner.
allaktivitetshusBagisbloggen upprepar: Alla partier, hör av er med era synpunkter och använd gärna Bagisbloggen för att visa ert engagemang för vår stadsdel!

 

För en tid sedan kunde man här på Bagisbloggen läsa en debattartikel skriven av Maria Hannäs om de av borgarna skrinlagda planerna på en simhall på Skarpnäcksfältet. Socialdemokraterna i Bagarmossen och de socialdemokratiska representanterna i stadshuset har länge arbetat för att en simhall ska byggas. Vi ställer oss mycket kritiska till borgarnas planer på att dra tillbaka markanvisningen och istället upplåta tomten vid Horisontvägen till en rörfirma. Vi har, såväl i stadsdelsnämnden som i exploateringsnämnden motsatt oss detta och vi kommer, tillsammans med våra oppositionskamrater i Vänsterpartiet och i Miljöpartiet att fortsätta arbeta för en sim- och idrottshall i Skarpnäck.

Men det räcker inte. I Bagarmossen, liksom i hela vår stadsdel, saknas lokaler för kultur- och idrottsutövning. Vi måste bygga nytt och planera för framtiden. Bagarmossen växer och föryngras. Nya generationer flyttar in och gårdarna fylls av barn.

Framtidens Bagarmossen skall inte utformas endast av byggföretagens vilja att exploatera marken. Medborgarnas behov måste formuleras politiskt och tillåtas vara med och forma vår framtida stadsdel. I dialog med dem som bor i vår stadsdel har vi i Socialdemokraterna under ett års tid arbetat med att utveckla förslag om framtidens Bagarmossen. Genom samtal med medborgarna och i dialog med landskapsarkitekter och stadsplanerare som bor i stadsdelen har en rad idéer börjat ta form. Idéer kring hur vi kan utveckla vårt centrum genom ny bebyggelse och upprustning, om hur vi ska kunna få ut så mycket som möjligt av marken när vi väljer att förtäta, vilken typ av samhällsservice vi behöver och hur vi ska kunna ge de boende mer inflytande över sin vardag.

Ett av de konkreta förslagen vi har vad det gäller platser för kultur- och idrottsutövning är området mellan Byälvsvägen och Emågatan. Här finns plats för en idrottshall eller ett ”allaktivitetshus”. Grönområdet mellan de två delarna av Bagarmossen ska utvecklas för att bättre kunna tas i bruk för fritidsaktiviteter och rekreation, och för att bättre binda samman området kring Byälvsvägen med den äldre bebyggelsen kring centrum. Vi vill också rusta upp den nedgångna parkleken Brödkaveln på Emågatan.

Vårt arbete med att ta fram ett stadsbyggnadsprogram för Bagarmossen fortsätter med siktet ställt på maktskifte 2014. Framtiden formar vi bäst tillsammans. Har du idéer och förslag på vad som behövs, eller drömmar och visioner om Bagarmossen, kommentera gärna här på Bagisbloggen eller kontakta oss direkt på bagissossen@gmail.com

Fredrik Stiernstedt
Bagarmossens Socialdemokratiska Förening

Anders

Grundare av Bagisbloggen. Är relativt ny bagarmossenbo (flyttade hit sommaren 2007), men är numera rejält rotad.

Du gillar kanske också...