Hej Sonny, Bagisbloggen frågar ut ordföranden i Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Det senaste året har det blivit en hel del politik på Bagisbloggen. Det finns många lokala frågor som engagerar. Bagarmossen byggs ut, det debatteras vägbygge, förslag på omgörning av torg, brist på förskoleplatser, mm. Bagarmossen påverkas av politiska beslut i såväl Stadshuset som i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.
Skarpnäcks stadsdelsnämnd?, kanske du undrar, vilka är de?
Jo, det är lokala politiker förankrade i Bagarmossen, Björkhagen, Kärrtorp och Skarpnäck som tar beslut i lokala frågor.
Är det inte dags för oss att lära känna dessa politiker? Vilka är de och vad vill de?

Sonny Österman (foto: Stockholms Stad)

Sonny Österman (M), (foto: Stockholms Stad)

Först ut i Bagisbloggens utfrågning är Sonny Österman (Moderaterna),  som i september efterträdde Billy Östh (M) som ordförande i Skarpnäcks Stadsdelsnämnd. Frågorna har ställts via mejl och svaren är ganska långa. Undertecknad har medvetet undvikit att redigera och korta ner så att ni som läsare kan bedöma svaren själva. I en blogg finns ju inte direkt någon platsbrist 😉 Låt utfrågningen börja:

Hej Sonny, vem är du?
Svar: Jag är 30 år, och bor med min familj på Nämndemansbacken i Skarpnäck. Tidigare har jag bott i Värmdö, Söderhamn, och Kalmar. Mitt yrkesliv har varit vigt till havet och fartyg, jag har jobbat som matros och sedan styrman i den svenska handelsflottan. Numera håller jag mig inomskärs för det mesta, jag jobbar åt Blidösundsbolaget, där kör jag skärgårdsbåtar och djurgårdsfärjor. Politiskt aktiv i Moderaterna blev jag år 2006. De största intressen jag har är historia, och idrott. Jag håller på AIK.

Fråga: Vilka tre saker tänker du på när någon ber dig berätta tre saker om Bagis?
Svar: Bagishuset, engagemang, och (tyvärr) otrygghet.

Fråga: Du har blivit ordförande i en ganska turbulent/spännande/omvälvande tid då det byggs och planeras mängder av nya bostäder, samtidigt som det sker en generationsväxling och föds mer barn än på många år. Hur upplever du allt detta? Vad är din kommentar?

Svar: Det är en utmaning i sig att träda in i rollen som stadsdelsnämndsordförande. Att vi har en attraktiv stadsdel som lockar folk att flytta hit ser jag som väldigt glädjande. Generationsväxling och en lång ”babyboom” gör att antalet barn ökar i vår stadsdel, och därmed ligger utmaningen i att vi ska hinna med att bygga förskolor och anställa förskolepedagoger, och bredvid det så har vi stadsdelens lekparker som måste ses över och rustas upp. Byggandet av förskolor och upprustning av lekparker pågår för fullt, tiden för att bygga en förskola ligger mellan 3-4 år, det vore ju önskvärt om det kunde gå fortare.

Fråga: Det är trångt på förskolorna (vilket bland annat uppmärksammats av DN) och enligt planerna ska det tillkomma hela 11 nya barngrupper 2012. Många man pratar med i Bagarmossens lekparker är förundrade över att framförhållningen inte varit bättre, och att många åtgärder känns framstressade. Bagisbloggen gillar framförhållning och ställer därför frågan: Vad är planen för skolorna? För om några år lär ju alla dessa barn behöva börja skolan. Jobbas det med att rekrytera lärare, förbereda lokaler mm redan nu? Återuppstår Bergholmsskolan i någon form?

Svar: Det kanske tänks som så att vi i Stadsdelsnämnden inte har haft framförhållning i förskolefrågan, jag håller dock inte med om det. Vi köper prognoser från Stockholm Stads Utrednings- och Statistikkontor (USK), dessa prognoser har dock fått reviderats upp år efter år, och eftersom en förskola tar kring 3-4 år att bygga så har vi halkat efter. Antalet barn som är inskrivna i våra kommunala förskolor har gått från 1379 barn (2007) till 1738 barn (2011). Under 2012 öppnar vi upp 11 nya barngrupper i stadsdelen, och därutöver kan nämnas att vi sedan en tid tillbaka jobbar med förskolor som kommer att öppnas under 2013 och 2014. Planering av nya förskolor, samt upprustning av befintliga förskolor sker ständigt. Dit jag vill komma är, att vi jobbar väldigt långsiktigt med förskolorna, men det kanske inte uppfattas som så. Det viktigaste i förskolefrågan är att vi kan erbjuda en god pedagogisk verksamhet som lockar och inspirerar barn till lärande, samt att vi håller barnomsorgsgarantin. Jag tycker att vi lyckas med det, sedan kan vi alltid bli bättre, och det strävar vi alltid efter.

Långt om förskolan. Vad gäller grundskolan så är det lättare att där räkna ut att det kommer ske en ökning av antalet barn när de i förskoleålder går vidare till grundskolan. Från stadshuset deklarerade man tidigare under hösten att det behöver beredas mer plats för fler barn i våra kommunala skolor. Under en tioårsperiod planerar man för att bygga 11 nya skolor i staden. Samtidigt som nya skolor byggs kommer man att se över var, och vilka, skolor man kan bygga ut. Jag vet inte om just Bergholmsskolan kommer att bli aktuell för utbyggnad. Men klart är att vi kommer behöva fler platser för skolbarn i vår stadsdel i framtiden.

Fråga: Det lär väl ta några år att bygga ny skola. Så ska det byggas nytt i Bagarmossen borde väl det vara dags väldigt snart… har du inte mer info i frågan…?

Svar: Vad gäller skolfrågan så vet jag att det initialt inte planeras för att bygga en ny skola i Bagarmossen inom en tioårsperiod. Däremot har man sagt att man ska göra en översyn över vilka skolor som kan och behöver byggas ut.

Fråga: Stadsbyggnadsnämnden gav för ett tag sedan klartecken för start av projektering av ett nytt bostadsområde mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Vad är din inställning till denna, och vad tycker du om planerna på en väg som förbinder Skarpnäck och Bagarmossen? Har Moderaterna en officiell linje i frågan?

Svar: Min grundinställning är att jag är positivt till att det byggs fler bostäder. Vid just detta område så handlar det om att bygga bostäder och förskola vid Bergholmsskolan och vid grusplanen. Vi får se vad det blir för förslag på bostäder, hur många, och dess utformning. När detaljplanen är klar så kommer vi i stadsdelsnämnden att få tillfälle att yttra oss i frågan.

Min åsikt i frågan om väg mellan Bagarmossen och Skarpnäck är att det måste utredas. Detta är också den lokala moderatföreningens åsikt.

Fråga: Om man som Bagisbo känner stort engagemang i en lokalpolitiskt fråga, hur tycker du att man på bästa sätt går till väga för att försöka påverka och få igenom sin åsikt?
Svar: Gäller det ett pågående ärende så är medborgardialoger och samrådsmöten bra former för att få vara med att påverka. Har man ett förslag, eller synpunkt på något som inte är ett pågående ärende så finns möjligheten att skriva ett medborgarförslag. Mer om detta finns på Stockholm stads hemsida. Läs här >>

Man kan också vända sig direkt till ämnad förvaltning eller politiker. Här skulle jag rekommendera denna länk >>

Vill man nå oss lokalt, eller se vad som skrivs hos oss så vill jag tipsa om denna länk >> Alla länkar går till Stockholm stads hemsida.

Fråga: Slutligen: Vilka saker vill du förändra och förbättra under din tid som ordförande i stadsdelsnämnden?

Svar: Upprustningen av våra parker ska fortsätta, när en park är upprustad så måste drift och underhåll ta vid för att den inte ska förfalla igen. Fler förskolor ska byggas, vi vill öka antalet pedagoger i förskolorna.

Trygghetsfrågan är väldigt viktig, och här finns utvecklingspotential. Det ska vara en trevlig stadsdel att bo i, och då kommer vi in på stadsmiljöområdet också. Förutom att det ska vara rent och snyggt i våra parker, och på våra gator och torg, så vill vi dessutom ha en levande stadsdel där folk rör sig och det finns ett rikt utbud av aktiviteter i våra centrum och grönområden.

Jag vill jobba för en ökad samverkan mellan stadsdelar, fackförvaltningar, och en rad andra organisationer. En god samverkan är något som alla parter mår bra av. För att nämna ett konkret exempel på förbättringsområde så har vi samverkan mellan kommunens äldreomsorg (i vårat fall Skarpnäcks äldreomsorg) och landstingets primärvård, här måste det till bättre och tydligare former för samverkan.

Under tidens gång kommer det säkerligen att dyka upp fler saker som jag vill förbättra, eller förändra. Det är väldigt lärorikt att vara ordförande i en stadsdelsnämnd.

Där slutar vår utfrågning denna gång. Vad tycker ni som läser? Debattera gärna nedan och ställ fler frågor. Bagisbloggen återkommer med fler politikerintervjuer framöver. Men innan dess är det dags för nästa del i vår serie med kreativa Bagisbor (vem vet, kanske någon av våra lokala politikerna platsar även i denna serie 😉

Anders

Grundare av Bagisbloggen. Är relativt ny bagarmossenbo (flyttade hit sommaren 2007), men är numera rejält rotad.