Bagis för vem? På måndag håller SIFAV föredrag om förvandlingen av Söderort

Uppdatering: Evenemanget ställdes in pga sjukdom och är nu framflyttat till 1 juni. Kolla in ny eventsida här: https://www.facebook.com/events/1639798586256457/

I skrivande stund har över 200 personer anmält att de kommer att besöka ett evenemang på Fogdevägen 60 i Bagarmossen. I kommentarsfälten till evenemanget på Facebook har det debatterats en del, och det verkar som att det kan bli en del spännande diskussioner. Bagisbloggen tog kontakt med Allt åt Alla som arrangerar eventet. Här är frågorna och svaren. Många frågor och långa svar som väcker ännu fler frågor. Tyvärr var praktiskt omöjligt att fortsätta denna mejl-intervju eftersom Allt åt Alla har 7 event på gång nästa vecka, och mycket att stå i . Har du fler frågor kom till Fogdevägen 60, på måndag klockan 18.

Bagisbloggen: Hej Allt åt alla (nedan kallade AåA) berätta vad som händer i Bagarmossen måndag kväll.

AåA: På måndag kommer Söderorts Institut För Andra Visioner (SIFAV) hålla ett föredrag på Fogdevägen 60 i Bagarmossen. Med anledning av Stockholmshems kommande stadsdelsomvandlingsprojekt “Bagarmossen SmartUp” tycker vi i Allt åt alla Stockholm att det är viktigt att boende i Bargarmossen får höra berättelser om Stockholmshems tidigare projekt “Hållbara Hökarängen”. SIFAV är experter på processerna runt och effekterna av stadsdelsomvandlingar och har tidigare skrivit och föreläst om Hökarängen.

Bagisbloggen: Det här arrangemanget är en del av Stadskampsveckan, vad innebär det?

AåA: Under Stadskampsveckan vill vi i Allt åt alla lyfta fram och knyta samman konflikter kring stadsrummet som förs i olika stadsdelar och i olika städer runt om i Sverige.

Det är en vecka att diskutera hur- och för vem vår stad förändras; vem som tjänar på det och vilka som står som förlorare i processen. Kanske viktigast av allt – en vecka att diskutera vilken alternativ framtid vi vill skapa och strategier för att förverkliga den!

Stadskampsveckan består av en mångfald initiativ från olika grupper, rörelser och individer. Programmet koordineras av Allt åt Alla, för att ge ett större sammanhang och bredare spridning.

Hela programmet för stadskampsveckan i Stockholm finns här:
https://www.facebook.com/events/1568143806783260/

bagis_for_vem_affischBagisbloggen: På era affischer skriver ni “Har du råd att bo kvar efter Bagarmossen Smartup?” Vad menar ni med det?

AåA:  Stockholmshem beskriver “Bagarmossen Smartup” såhär: “Projektet syftar till att stötta och sätta fart på lokala processer som kan bidra till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i området. Bagarmossen SmartUp finansieras av Stockholmshem och kommer att drivas i nära samarbete med bagisbor, stadsdelsförvaltningen, föreningar och kulturliv m.fl.” Och det låter väl bra? Hållbarhet och nära samarbete med bagisbor, vad mer kan en önska?

Men erfarenheten från tidigare satsningar, som klätts i samma fraser, visar tyvärr att det är tomma ord och dimridåer. De “lokala processer” man vill sätta fart på är gentrifiering och bortträngning. Området görs mer attraktivt “för framtidens söderbor” (som det heter i Högdalen), exempelvis genom att konstnärer ges lokaler genom att inte förlänga befintliga hyresgästers kontrakt (vilket skedde i Hökarängen). Utifrån och ovanifrån stöper man om stadsdelen och byter ut det och de man inte tycker om.

Att SmartUp kommer drivas “i nära samarbete med bagisbor” betyder att det kommer kallas till möten med er boende. Där får ni komma med synpunkter på redan färdiga förslag (synpunkter som sedan ignoreras). Några mindre kosmetiska förändringar och initiativ kommer plockas upp för att ge en känsla av medbestämmande. Kanske får ni flytta på några papperskorgar och placera ut en blomrabatt. Men verkligt inflytande över hyresnivåer, vilka renoveringar som skall göras, hur torg skall upprustas och lokaler fördelas kommer aldrig erbjudas.

Bagisbloggen: Ni skriver “De ‘lokala processer’ man vill sätta fart på är gentrifiering och bortträngning”. Vad grundas detta påstående på? Är detta något uttalat, eller är det er tolkning av projektet?

AåA: Självklart kommunicerar de inte att de vill sätta igång en bortträgningsprocess. Det gäller att lära sig tyda det kommersialiserade säljspråket: “social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i området” betyder exempelvis att de vill se en inflyttning av köpstark, socialt väletablerad vit medelklass. De verkar tro att den nya gruppens blotta närvaro i området automatiskt leder till att alla området blir “hållbart”. Det är en slags “trickle down effekt” i överförd bemärkelse till urban sammhällsplanering. “Hållbart” är förövrigt ett intressant ordval. Det är ett possitivt värdeord som här används i en tämligen diffus betydelse. Vad betyder det ens i det här sammanhanget? Att dagens Bagarmossen är ohållbart? Att Bagarmossen är på väg mot någon slags kollaps om “inget görs”? Genom att klä stadsdelsomvandlingar i den här typen av laddat nyspråk slår de direkt mot projektets kritiker som måste förklara varför de är motståndare till “hållbar utveckling”.

Bagisbloggen: Ni skriver “har du råd att bo kvar i området”, vad jag förstår har inte hyrorna höjts efter projektet i Hökarängen. Vad talar för att de ska höjas här?

AåA: Att hyrorna höjs i Bagarmossen sker självklart inte över en natt (eller förhoppnnigsvis inte iaf). Men det har länge varit på gång att införa den så kallade Stockholmsmodellen, där hyran helt enkelt bestäms av områdets rykte och kötiden för att få en bostad i området (http://www.hyror.se/hyran/omradet.html). Detta innebär tex att områdens rykte/status påverkar vilken hyra de kommunala fastighetsägarna får ta ut. Som en kan se i länken ovan så ligger både Bagarmossen och Hökarängen ganska långt ner i listan. Dessutom finns det intervjuer med Hållbara Hökarängen där de nämner att ett av målen med projektet är just att flyttas upp en bokstav i listan. Det finns alltså inga tecken på att hyrorna har höjts än, men det är värt att fundera över varför vinsstdrivna fastighetsägare (och allmännyttiga bolag som drivs som rena affärsverksamheter) väljer att göra vissa åtgärder.

En annan poäng som är viktig att undersöka är hur antalet bostadsrätter har ökat i området under de senaste 10 åren, samt pristveckling. Men det tar vi någon annan gång.

Bagisbloggen: Hur ser Allt för allas vision för Bagarmossen ut?

AåA: Allt åt alla Stockholm har ingen formstöpt vision för Bagarmossen. Det tycker vi är en bra grej. Hela problemet med de stadsdelsomvandlingar som sker just nu är att andras visioner tvingas på de boende uppifrån. Vi vill istället att alla som bor i Bagarmossen skall få bestämma över sin stadsdel. De förändringar som sker, skall ske på initiativ underifrån och att resurser omfördelas på ett sätt som gör det möjligt att förverkliga dessa initiativ i alla Stockholms stadsdelar. Vi vill att alla bostäder och att allt stadsutrymme skall ägas gemensamt och fördelas efter en mer demokratisk princip än rikast först.

En jämförelse med Hökarängen kan vara belysande för att visa på de förändringar som väntar, saxat ur SIFAVs text i Brand nr 4 2013.
(http://tidningenbrand.se/brand/nummer-4-2013-the-man-machine/neon-lights/)

2011 inledde det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem utvecklingprojektet ”Hållbara Hökarängen”. Ett av de mest iögonfallande inslagen i satsningen är centrumets alla neonskyltar. De är en del av den medvetna 50-talsförstärkningen. Stockholmshem har skapat en manual till affärsverksamheterna, som beskriver hur den nostalgiska 50-talskänslan kan, och bör, genomföras. Personlig smak blir här underordnat ett estetiskt regelverk som utgår från ett föreställt svenskt 50-tal. De som inte inrättar sig i ledet får inte hyreskontrakten förnyade.

Men vem har tillträde till denna nostalgi? Och vad representerar 50-talsattributen? ”50-talsretron” kan också beskrivas som en yta som reflekterar kärnfamiljs- och vithetsnormer, folkhemmets modernistiska framfart och ett Sverige före utomeuropeisk invandring. Vem är nostalgin till för? Och vad händer den som inte har en relation till eller ett intresse för svenskt 50-tal?

Hur hade Hökarängen förändrats om de boende fått mandat att bestämma och medel att genomföra sin vision? Det är någonting som är tacksamt för Stockholmshem att spekulera i – också i bokstavlig mening.

Så vi vill vända på frågan. Hur ser de boende i Bagarmossens vision för sin stadsdel ut?

Bagisbloggen: En undran: När det gäller Smartup Bagarmossen (som Stockholmshem redan dragit igång) säger de att de har utgått från önskemål som kommit från de boende via den så kallade boendedialogen. Sedan har de valt ut sådant som de tycker är intressant och praktiskt genomförbart. Hur skulle er process skilja sig från denna?

AåA:
Boendedialogen är en skendemokratisk fars. Genom att erbjuda möjlighet att önska små förändringar som en cyckelpump eller en boulebana ges sken av medborgarinflytande. Men verkligt viktiga frågor om detaljplaner, vilka som skall få hyra lokaler eller hur bosäder skall ägas och förvaltas, finns aldrig ens med på dagordningen. Det är dessutom en process där boende saknar reel makt och inte har mandat till belutsfattande eller medel för att genomföra sina idéer. Inflytandet är begränsat till önskemål och vädjan till en ojämnlik motpart som kan välja att lyssna på (eller inte) de förslag som förs fram. Processens upplägg, med information och synpunkter på lappar, är inte heller utformat för att ge boende något strukturellt inflytande; det leder mest till “snuttifierade”, spontana och kosmetiska förslag. Ett mer långsiktigt och strukturerat arbete, exempelvis i i organiserade boenderåd skulle krävas för att hantera frågorna.

Vilka är Allt åt alla?

AåA: Förbundet Allt åt alla är en revolutionär organisation som genom öppet arbete, bortom tillfälliga aktionsgrupper och dolda agendor kämpar för klassamhällets avskaffande. Ett gemensamt ägande av och demokratiskt inflytande över våra städer är en viktig del av denna kamp.

Vi har lokalgrupper i många delar av landet. De flesta ordnar någon eller några aktiviteter under stadskampsveckan, som sker över hela landet.

Bagisbloggen: En kort sista fråga dock (apropå att AåA meddelat att de inte har tid för följdfrågor) : Vore det inte intressant att bjuda in representanter från Stockholmshem till mötet?

AåA: Vem som helst får ju komma på måndag men det är till för bagisborna, inte Stockholmshem.

Anders

Grundare av Bagisbloggen. Är relativt ny bagarmossenbo (flyttade hit sommaren 2007), men är numera rejält rotad.

Du gillar kanske också...