Grattis bagisbon Stina Rosenberg till Sveriges största konstpris!

Stina Rosenberg (foto: Erik Östensson)

Stina Rosenberg (foto: Erik Östensson)

2011 inrättades Åke Andréns konstärsstipendium som faktiskt är Sveriges (i kronor räknat) tyngsta konstpris, med en prissumma på en halvmiljon kronor. Stipendiet går till en ung lovande konstnär, och när det i år delades ut för andra gången gick det till en relativt okänd konstnär: Stina Rosenberg. Och varför uppmärksammar Bagisbloggen detta? Jo, enligt uppgift bor hon i Bagis! Grattis Stina! Här lyder juryns fina motivering (saxad från Konsten.nets artikel):

”Vardagens förtrolighet kan stå i vägen för insikten om måleriets mirakel: att en människa genom att föra handen över en yta och lämna spår av färg kan ge en bild av världen och av vad det innebär att vara människa. En handling vetenskapen menar utförts under åtminstone hundra tusen år och som byggt en svindlande rik tradition. Och hela tiden tar unga målare vid och förmår locka oss att se på nytt.

Stina Rosenberg väljer att gå tillbaka till det mest ursprungliga i processen. Hennes bilder avbildar inte utan ställer oss inför verkligheten av färg och handens rörelse över den monokroma målningen. Blicken lockas att vandra mellan den stora form som breder ut sig på ytan och förvandlar den till rymd och bärare av myriader små kroppar av färg, var och en med sin rumslighet och rörelseenergi.

Målaren är intensivt närvarande. Bilder av gestalter i verkligheten glimtar till och upplöses.  Till sin verkan ligger detta måleri nära musikens förmåga att oförklarligt röra vid existensen. Själv nämner hon tilltro och tillit som drivkrafter och strävan att maximalt vidga spannet mellan olika innebörder.

Så bjuder Stina Rosenbergs bilder motstånd mot det snabba, tydliga och direkta, men desto mer av poesi och det utforskandets äventyr bara måleriet kan ge.”

Läs mer på Konsten.net >>

Stina Rosenbergs hemsida >>

Anders

Grundare av Bagisbloggen. Är relativt ny bagarmossenbo (flyttade hit sommaren 2007), men är numera rejält rotad.

Du gillar kanske också...