Förtätningen: Informationsmöte om planerna på att bygga ihop Bagarmossen och Skarpnäck den 17 november

Idébild, lånad från www.stockholm.se/bagarmossen-skarpnack Häromveckan beslutade Stadsbyggnadsnämnden att arbetet med att planera ett stort bostadsområde som binder samman Bagarmossen och Skarpnäck ska sätta igång på allvar. För att medborgarna lättare ska följa utvecklingen har nu Stockholms stad givit projektet en egen sajt: www.stockholm.se/bagarmossen-skarpnack där du kan hitta alla information samlad om arbetet.

Du som vill ha mer kött på benen kan också komma på stadens informationsmöte den 17 november i Skarpnäcks kulturhus. Observera att det är ett rent informationsmöte och i det här läget i planarbetet är det inte riktigt meningen att vi medborgare ska lägga oss i 😉 Det får vi göra i början av nästa år (2012). Läs hela inbjudan här:

Stadsbyggnadskontoret
www.stockholm.se

Inbjudan till informationsmöte om programarbetet för  sambandet Bagarmossen-Skarpnäck
Flera har visat intresse för det kommande programarbetet för sambandet mellan  Bagarmossen och Skarpnäck. För att rätt information ska nå närboende och berörda, bjuder Stadsbyggnadskontoret nu in till ett informationsmöte.

Välkomna den 17 november klockan 18.00 i Skarpnäcks kulturhus.

Under kvällen kommer tjänstemän från staden att berätta om hur planprocessen går till, om vad  Stockholms översiktsplan handlar om och vad som planeras i området mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Detta möte är endast avsett för att informera om kommande process, inte för att ta in synpunkter.

Vad planerar staden?
Stadsbyggnadsnämnden gav 2011-10-20 Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att arbeta fram ett förslag till program för området mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Syftet är att studera områdets förutsättningar för förtätningsbebyggelse i enlighet med översiktsplanen.

Vad händer härnäst?
Först ut planeras en sekvens av medborgarmöten, där staden vill inhämta information om
programområdet direkt från närboende.

Preliminär tidplan:

  • Medborgardialog i januari/februari 2012.
  • Formellt samråd om ett programförslag våren 2012.
  • Stadsbyggnadsnämnden att tar ställning till förslaget, tredje kvartalet 2012.

Hur kan man påverka?
Medborgardialogen kommer att genomföras i början av 2012. Vid det formella samrådet av
programförslaget (6 veckor under våren 2012) kan man skicka in synpunkter på förslaget till staden.

För mer information om programarbetet: www.stockholm.se/bagarmossen-skarpnack

Välkomna torsdagen den 17 november klockan 18.00 i Skarpnäcks kulturhus! Vänligen kom i god tid.

Hälsningar, Maria Grahm
Projektledare stadsplanering
Stadsbyggnadskontoret

Anders

Grundare av Bagisbloggen. Är relativt ny bagarmossenbo (flyttade hit sommaren 2007), men är numera rejält rotad.