Följ med på trygghetsvandring i Bagis nu på tisdag!

Fick in ett tips från Inger på Skarpnäcks staddelsförvaltning. Nu på tisdag är kan du följa med på en så kallad trygghetsvandring i nordöstra Bagis. Ett utmärkt tillfälle att vara med att påverka. Mer info här:

Välkommen att trygghetsvandra tillsammans med tjänstemän från stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret och Stockholmshem för att inventera vilka platser som uppfattas som otrygga. Du får då tillfälle att komma med egna förslag på åtgärder. I år kommer vi gå i nordöstra delen av Bagarmossen, i området kring Byälvsvägen.

Vi träffas tisdagen den 30 november kl 18.30 utanför ICA på Lagaplan. Vandringen tar cirka 2 timmar. Ingen föranmälan behövs, det är bara att komma. Välkomna!

Ett av Stockholms stads inriktningsmål är att Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning och renhållning. För att uppfylla målet ska staden aktivt arbeta med att öka säkerheten i stadsdelarna, exempelvis genom regelbundna trygghetsvandringar.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har sedan 2005 genomfört trygghetsvandringar kontinuerligt i stadsdelarna som ingår i stadsdelsområdet. Vandringarna har bland annat resulterat i att belysningen har förbättrats längs gångstråk och att buskage och sly har gallrats.

Anders

Grundare av Bagisbloggen. Är relativt ny bagarmossenbo (flyttade hit sommaren 2007), men är numera rejält rotad.