kvittens_lakare_utan_granser

kvittens_lakare_utan_granser

Anders

Grundare av Bagisbloggen. Är relativt ny bagarmossenbo (flyttade hit sommaren 2007), men är numera rejält rotad.