Uppdaterad 28/5- 2012: Här är alla byggplanerna i Bagarmossen – Är du för eller emot förtätningen av Bagarmossen – tyck till!

OBSERVERA: DENNA ARTIKEL HAR INTE UPPDATERATS PÅ ETT TAG.

SENASTE NYTT angående byggplaner kan du läsa här:
http://www.bagisbloggen.se/2013/08/12/nytt-forslag-bygg-2500-nya-bostader-i-bagarmossen/

 

 

Det har varit mycket diskussioner kring förtätningen av Bagarmossen och projektet att bygga ihop Skarpnäck och Bagarmossen på Bagisbloggen det senaste året. Många har onekligen behov av att diskutera dessa frågor. Därför upplåter Bagisbloggen gärna plats åt detta här. Tanken är att samla dessa åsikter under detta inlägg så att ni kan göra er röst hörd. Detta inlägg har en egen url: bagisbloggen.se/byggplaner som kan användas av de (för eller emot) som vill driva kampanjer åt det ena eller andra hållet.

Bagisbloggen i sig tar inte ställning ifrågan, däremot kan givetvis Bagisbloggens skribenter tycka till i kommentarsfältet.

MÅNGA BYGGPROJEKT PÅ GÅNG:

Byggprojekt i Bagis

Det har tillkommit många nya hus de senaste åren i Bagarmossen och omnejd. Och fler byggprojekt är på gång. Här några exempel som Bagisbloggen känner till:

Link Arkitektur - radhusen skyldigheten

1. Skyldigheten: 17 radhus vid Brotorpsskolan
Einar Mattson planerar bygga 17 radhus öster om Brotorpsskolan.
Med inflyttning 2013/2014. Hos arkitektbyrån Link Arkitektur går det att hitta lite skisser >>

Citat från startpromemoria (15 januari 2011):

Den föreslagna bebyggelsen utgörs av ca 17 st tvåvånings radhus fördelade på båda sidor av gatan som leder upp mot skolan. På den sida som vetter mot öster kommer husen ligga i souterräng med en mörk inre del i bottenplan och med endast en mindre uteplats mot naturmarken. Marken på entrésidan av radhusen kommer att ha en mindre förrådsbyggnad ut mot gatan samt en privat biluppställningsplats. Ett öppet gaturum där man har kontakt med entréer och trädgårdar bildas genom att minska förrådens höjd och volym och genom att inte bygga garage. Ett släpp mellan husgrupperna på östra sidan gör att naturen ”bjuds in” och får karakterisera området precis som kvarteren från 1950-talet runt planområdet. För att skolbarnen fortsättningsvis ska kunna röra sig på och användas sig av berget, som utgör en del av planområdet, avslutas husraden i höjd med att skolgården börjar.

Radhusen i kvartet Modet (bild: Erik Wallin)

2. Modet: 12 radhus Klarälvsvägen, ovanför förskolan Äventyret.
Byggnadsfirman Erik Wallin AB planerar bygga 12 radhus.
Byggstart 2013, inflytt 2014. (se Erik Wallins hemsida)

UPPDATERAT:
Tidplan för planarbete och genomförande
Plansamråd 19/1 till 1/3 2012
Utställning 2:a kvartalet 2012
Beslut om antagande i stadsbyggnadsnämnden 4:e kvartalet 2012
Byggtid ett (1) år

 

 

Det har kallats till ett Samrådsmötet som kommer att hållas den 14 februari 2012 kl. 18.30-20.00 i Bagarmossens Folkets hus.
Läs mer om annonsens innehåll i Barbros kommentar här >> 

Citat från Planbeskrivning:

Förslaget innebär att 12 st radhus placeras i fyra olika grupper: två grupper
placeras på den östra sidan om Klarälvsvägen och två på den västra sidan.
Uppdelningen i fyra grupper gör att den totala byggnadsvolymen delas upp och
låter naturen tydligare få plats i gaturummet. Öppningarna mellan
husgrupperna möjliggör att man även i fortsättningen har utblickar mot naturen
på båda sidor om vägen. Öppningarna erbjuder dessutom allmänheten en
möjlighet att ta sig ut i skogen. På den östra sidan finns redan en stig ut i
skogen som man i planförlaget bevarar och låter smyga fram mellan husen.
Radhusen är också anpassade efter naturens nivåskillnader. De klättrar utefter
Klarälvsvägen och är förskjutna olika mycket in i skogen beroende av
kuperingen i marken.

Alla handlingar i ärendet hittar du här >>

.


3. Ståthållaren 5: 58 lägenheter och ny förskola istället för Syrengården
Förskolan Syrengården kommer att jämnas med marken och parkeringsplatser försvinner på Fogdevägen. Istället bygger Svenska Bostäder två hyreshus med 60 hyresrätter, och lite längre bort (närmare Rusthållarvägen) en ny förskola. Beslut om markanvisning och planbeställning togs den 19 maj. Samråd äger rum mellan 15 maj och 29 maj.
Enligt planerna ska husen börja byggas 2013 och första inflyttning ske 2014. Förskolan har prioritet.
Uppdaterat 15/5- 2012:

Klicka på denna länk och du kommer en sajt ägnad projektet.
Där hittar du ett start-pm med ganska detaljerade planer.

Preliminär tidplan:
Plansamråd  2 kv. 2012
Granskning   3 kv. 2012
Antagande i stadsbyggnadsnämnden 4 kv. 2012
Byggstart   2 kv. 2013
Läs mer >>

Vy från gård

Vy från gård

 4. Proberaren: 30 hyreslägenheter :
Bagisbloggen har tidigare skrivit om de fantastiska terrashusen som skulle byggas i  korsningen Emågatan/Byälvsvägen. Tydligen har det projektet lagts ner, och istället har en ny byggfirma, Nya ByggVesta AB inkommit med en markanvisningsansökan för Proberaren 1. Den16 juni beslutade Exploateringsnämnden att företaget får en markanvisning och kan fortsätta planera för 30 hyreslägenheter. Planerad byggstart cirka 2013, inflyttning 2015.

OBS! UPPDATERING! Läs inlägg om samrådsmöte och planer här >>

Planillustration (illustration Kirsh + Dereka Arkitekter)

Planillustration (illustration Kirsh + Dereka Arkitekter)

 5. 40 smålägenheter vid Ätravägen:
Företaget Besqab har fått markanvisning för att bygga 40 ungdomslägenheter (enligt tidigare uppgifter 60, men nu ändrat).

Lägenheterna är små – 32 kvm – och är i huvudsak tänkta för ungdomar. Bolaget föreslår att lägenheterna ska upplåtas med bostadsrätt. Ambitionen är att kostnaden för en lägenhet ska ligga på samma nivå som för en studentlägenhet.

Tydligen är det här något företaget redan gjort i Skarpnäck, med framgång.
Besqab presenterar projektet här >> (ny länk)
Info från Exploateringskontoret >> 

Byggstart: 2013, inflyttning 2014.

 

 

 

 

6. Bygga ihop Bagarmossen och Skarpnäck…

Och så har vi då jätteprojektet som orsakat så mycket debatt på Bagisbloggen. Mycket för att det hela läckte ut innan det överhuvudtaget diskuterats offentligt.  Planen är att bygga bostäder (både flerfamiljshus och radhus), förskolor, parkområde samt  en bilväg mellan Bagarmossen och Skarpnäck.

//UPPDATERAT//:

Datum satt för samråd: 13 juni – 31 augusti 2012!
Samrådsmöte/öppet hus den 18 juni klockan 14-20 i Skarpnäcks folkets hus.
Frågor och svar om detta här:
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Exploateringskontoret/Bagarmossen-Skarpnack/Fragor–svar/

Den 30 januari hade Stadsbyggnadskontoret ett ”tidigt dialogmöte” i Bagarmossens Folkets Hus.
Läs mer om detta här >> 

I början av november drog kampanjen Leve Bagisskogen igång. Förslaget från de som stödjer denna kampanj är att bevara Bagisskogen, stoppa bilväg och begränsa byggnationen till området kring Bergholmsskolan. Läs mer på sajten bagisskogen.se.
Någon kampanj för bilväg drivs inte, vad Bagisbloggen vet (hör av dig om du känner till en sådan).

Bakgrundsinfo:
Den 20 oktober beslutade stadsdelsnämnden att planarbetet ska fortsätta, och att man i planerna inte ska utgå från att bebyggelse kräver en bilväg mellan de två stadsdelarna. Den 17 november kallar staden till ett informationsmöte där de berättade mer om processen och planerna (läs mer här).

Utgångspunkten från planerarbetet är ett så kallat start-pm.

Här har man utgått från arkitektbyrån Rundquists  förslag Bagarmossen ♥ Skarpnäck , som byrån har fått i uppdrag att utveckla.

Start-pm:et går att ladda ner som pdf här >> och hela planärendet (med de olika byråernas förslag, samt trafikutredning och landskapsanalys) hittar ni här >>

Preliminär tidsplan för projektet:

 • Formellt samråd om ett programförslag 13 juni tom 31 juli 2012
 • Stadsbyggnadsnämnden tar ställning till förslaget, tredje kvartalet 2012.
 • Markanvisningar hösten 2012
 • Start av detaljplanearbete hösten 2012
 •  Byggstart tidigast 2014-2015

Håll koll på vad som händer i projektet på denna sajt:
www.stockholm.se/bagarmossen-skarpnack

Eller här på Bagisbloggen 😉

Anders

Grundare av Bagisbloggen. Är relativt ny bagarmossenbo (flyttade hit sommaren 2007), men är numera rejält rotad.

Du gillar kanske också...

44 svar

 1. Micke vK skriver:

  Gillar att det byggs fler hyresrätter, men de där radhusplanerna? Känns som att det slår undan mycket naturområde per bostad, och så får vi fler gator som domineras av uppställda bilar. Bättre då att bygga lite på höjden och fortsätta på det promenadvänliga Bagarmossen, med separerade vägar. Kopplingen bostäder och natur försvagas för varje extra lager av villor, med tillhörande bilvägar, det blir däremellan.

 2. Alfred skriver:

  En mycket stor charm med Bagarmossen är den relativa otillgängligheten med bil. En bilvägsförbindelse mot Skarpnäck skulle både skapa genomfartstrafik och leda till att fler bilbundna söker sig till Bagis. Jag tror att de flesta som bor här inte vill ha ett högre trafiktryck, utan kanske rentav tvärtom.

 3. la Freud skriver:

  Istället för nya hus skulle dom kunna bygga gupp på Byälvsvägen. Många verkar tro att det är motorvägsklassad väg. Gupp skulle vara både billigare och inte har så stor inverkan på utsikten som radhus i skogsbrynen.

 4. Anders Engström skriver:

  Jag är för både förtätning och gupp 😉 Stockholm växer så det knakar och det är rätt att förtäta kring befintliga tunnelbanestationer. Däremot tycker jag det är helt vansinnigt att fylla på med fler bilar. Är helt övertygad om att bilen inte har någon framtid som dagligt fortskaffningsmedel i en storstad. Bilen är nödvändig i glesbygd, och bra att ha när man transporterar sig utanför staden, men att ta bilen till jobbet är inte vettigt. Alltså:
  -Nej till bilväg mellan Bagarmossen och Skarpnäck.
  -Färre parkeringsplatser vid de nybyggda husen.
  -Bilpool: gör dedikerade parkeringsplatser för gemensamma bilar.
  -Förbättra cykelförbindelserna (bygg bort alla konstiga övergångar mellan cykelbana och väg).

  Vore coolt med en radhuslänga där de boende har en gemensam parkering med plats för två gemensamma bilar plus gästparkering. Att som nu har plats för en bil per hushåll känns mest sunkigt.

  • Marja Seilola skriver:

   Håller fullständigt med.

  • Åsa Jalloh skriver:

   Gillar iden o önskar det kunde bli så men tror tyvärr inte samhället kommit så långt. Bryta vanor. Våga nåt nytt. Åsa Jalloh

  • Karin skriver:

   Min man bilpendlar (ofta samåkning) till Haninge. Skiljer 80 min i tid varje dag jmfrt med kollektivtrafiken, dåliga dagar ännu mer. Så mycket tid finns i inte i livspusslet med barn att det känns som ett vettigt alternativ att åka kollektivt. Varje dag tvingas han nu köa ut ur Bagis med bil åt ett håll som egentligen är längre. Fanns det en väg mot Skarpnäck skulle han extra avgaser p g a kö och längre väg sparas in. Jag tror inte att han är ensam i Bagarmossen om att åka bil åt det hållet, alla de som jobbar i Tyresö, Haninge, Huddinge och t om de som vill ut på E4:an söderut skulle kunna föredra det alternativet. Alla jobbar inte inne i stan.

   Säg inte så kategoriskt nej till en väg mellan Skarpnäck och Bagarmossen, det kan vara värt en funderare!

   • Anders Engström skriver:

    Hej Karin,
    Låter onekligen träligt och långpendling är drygt. Men om man ser till det stora hela, alltså utanför din omedelbara livssituation: Tror du verkligen att ytterligare en väg skulle leda till mindre avgaser? Gör man det enklare att åka bil kommer även de som egentligen inte behöver ta bilen ta bilen till jobbet. Istället för att bygga en ny väg bör det satsas på att förbättra de kollektiva tvärförbindelserna. En annan tanke är att organisera samåkning. Man skulle lätt kunna bygga en webbtjänst där folk som jobbar i samma område kan samordna sina transporter.
    Tänker man kreativt finns det många långt smartare lösningar än att bygga en vägförbindelse som riskerar att bli en smitväg mellan Tyresövägen och Nynäsvägen och skapar ett såväl bullrigare, som farligare och ohälsosammare Bagarmossen.
    Din man är säkert inte ensam om att vilja söderut med bilen om mornarna. Men han tillhör en minoritet och i det här fallet har jag svårt att se värdet av att gynna minoriteten på majoritetens bekostnad.

    • Karin skriver:

     Min poäng var att det inte handlar om att kunna ta bilen till Skarpnäck för att småhandla på Konsum utan att möjliggöra att ta sig till andra delar av staden utan att behöva ta sig in mot kärnan och ut igen, precis som många vill med kollektivtrfiken. Tänkte att ett exempel (min man) kunde belysa det. I min ekvation blir det mindre avgaser om man får en ginare väg. Om vi sen vill minska det ”onödiga” smitåkandet så kan man väl hitta alternativ där i stället?

     Varför ska människor som vill göra rätt förhindras för att det finns de som då lockas att göra fel? Kanske kan det i stället avhjälpas med de kreativa lösningarna?

     Hur vet vi hur stor andel som idag åker ut ur Bagarmossen för att sen ta sig åt andra håll än in mot stan? Hur vet vi hur stor andelen skulle bli som tyckte att det var mer värt jobba och åka till andra kommuner söderut om det fanns en väg… dvs. öppna nya möjligheter till jobb och inte den likriktade inställningen att man ska vara inne i stan och jobba? Kanske blir det mer dynamik då i arbetslivet och i kranskommunerna? En förskjutning av fokus från kärnan till ytterstad som är absolut nödvändig för att minska den segregation som råder i Stockholms län idag. Ja, det finns helt enkelt ett sådant perspektiv också och det är inte mindre än det du förespråkar.

     Det handlar således inte bara om min omedelbara ”träliga” livssitation…

     Karin

 5. Barbro skriver:

  Läste en intressant artikel i tidningen Liljeholmen/Älvsjö idag där det berättas om att stadsbyggnadsfrågor börjat engagera folk i större utsträckning än tidigare. Föreningen Söfö visar att ett sådant engagemang inte är liktydigt med protester. I artikeln nämns också att en enig stadsdelsnämnd i Älvsjö har ställt sig bakom ett uttalande om att förtätningar bör genomföras i dialog med medborgarna och att de alltid ska ta hänsyn till områdets service, grönområden och trafiksituation. ”Vi är trötta på att byggherrarna har bestämmanderätt över hur det ska se ut” skriver nämnden i yttrandet.

  Vill du läsa hela artikeln? Klicka på länken: http://www.direktpress.se/tidningenliljeholmenalvsjo/Nyheter/Har-vantas-stans-storsta-byggboom/

 6. Robert Huselius skriver:

  Är kluven till sammanbyggandet. Å ena sidan behöver det verkligen byggas. Lite grönt måste få stryka på foten emellanåt. Tycker tyvärr att kritiken verkar ha lite NIMBY-karaktär. ”Bygg gärna, men inte i min lilla skogsdunge”.

  Å andra sidan planerar man åt helvete för många radhus. Exklusivt och ineffektivt. Man vill antagligen ”motverka segregationen” genom att dra hit medelklassen, men det vill inte jag.

  Vad gäller väg mellan Bagis och Skarpnäck har jag bara ryckt på axlarna och tänkt: än sen då, man måste ju kunna angöra husen med motorfordon trots allt. Visst vore det otrevligt med genomfartstrafik, men är den risken verkligen så stor? Kolla kartan. Att åka till Skarpnäck via Bagis kommer nog att vara ett ganska korkat alternativ till Tyresövägen/Gamla Tyresövägen.

 7. Mattias skriver:

  Det som är så tragiskt med sånt här är det faktum att människor aldrig bryr sig förrän det påverkar just dom.

  Det verkar ändå som att många kan tänka sig att man fortsätter bygga mer av Bagarmossen men inte försöka spränga in något suedoenskede här och var. Radhus är samhällsekonomiskt ineffektivt och luktar lite klassförakt. När det är extrembrist på bostäder är det inte läge att bygga radhus.

 8. Lisa skriver:

  Punkt 1 och 2 där det ska byggas radhus så nära naturreservatet, verkar inte särskilt väl genomtänkt. Det här området är redan bebyggt av många villor/radhus och nu ska man alltså pressa in ännu fler radhus i ett redan harmoniskt men samtidigt mycket känsligt område med fina naturstigar.

  Punkt 1: varför klämma in fler radhus så nära reservatet och samtidigt förstöra Brotorpsskolans omgivningar och förminska skolans fotbollsplan? Om man nu tänker vända fotbollsplanen, innebär det samtidigt att man ämnar att spränga befintliga berg där barnen har sitt lekområde idag?

  Både punkt 1 och 2 kommer också innebära många fler bilar till ett område som redan idag har för mycket bilar, inte vettigt alls med tanke på den nära gränsen till naturreservatet.

  • Anders Engström skriver:

   Håller med om bilar, men förstår inte riktigt vad naturreservatet har med det hela att göra. Det är ju inte naturreservat där husen byggs.

   • Jeanette Dlouhy skriver:

    Mer bilar, större behov av vägar, grönområden som gränsat till reservatet naggas i kanten av dessa vägar. Viktigt att öka skyddet för naturområden, öka resevatets område, hellre än att minska grönområden runt i kring, tycker jag.

  • Brandur skriver:

   Håller helt med dig Lisa!

   Tycker det är helt galet att trycka in flera radhus på de få grönområden som finns kvar.
   Jag anser att man har ingen respekt för de ursprungliga arkitektoniska tankarna bakom Bagarmossen, som jag med flera anser har fantastiska kvaliteter, såsom att det finns luft mellan husen och utrymme för grönska. Arkitekterna tänkte även på att göra husen och gårdarna inbjudande utan att man skulle behöva se rakt in i sovrummen hos folk (som i de nya radhusen i Skarpnäck). Husen från 40-50 talet är mycket noggrant placerade och skymmer inte varandras ljusinsläpp. Gårdarna skapar en skyddande atmosfär , men får dig aldrig att känna dig instängd. Lägg märke till att det finns nästan alltid en öppning mellan de gamla husen här i Bagarmossen till ett grönområde för att folk skall kunna ”andas” gaturummet.
   Bagarmossen är en unik förort, därför tycker jag vi som bor här har en skyldighet att sätta foten ner när grundläggande estetiska värden närområdet håller på att gå förlorade.

 9. Jeanette Dlouhy skriver:

  Det är viktigt att ha ett regionperspektiv på Stockholms området, olika områden har olika karaktärer och värden. I Bagarmossen finns stora naturvärden som är viktiga för hela Stockholms regionen så därför tycker jag att vi starkt ska begränsa ny bebyggelse i denna del av stockholmsregionen. Ok om vi bebygger mark som inte är naturområden, som på skolområdet vid Rusthållarvägen. Men använd marken väl ! Bygg hyreslägenheter. Radhus bebyggelse ökar antalet bilar i området. Naggandet av grönområdena måste upphöra. Fram för vidare tänk för hela stockholmsregionen med grannkommuner när det gäller byggande och boende, kollektiva kommunikationer och områdesspecifika värden. Vi som bor i Bagarmossen måste visa att naturvärdena här är till gagn för hela Stockholmsregionen.

 10. Barbro skriver:

  Start-PM för exploateringen är nu offentlig. Du hittar all information här:

  http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2009-05582

  300 lägenheter finns med och 3 alternativa dragningar för bilväg. Vill du uttrycka din åsikt? Maila stadsbyggnadsnämnden innan torsdagen den 20 oktober för då behandlas ärendet av dem. Alla ledamöters mailadresser hittar du här:

  http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-bolag/Fackforvaltningar/Stadsbyggnadskontoret/Stadsbyggnadsnamnden/Politiker-i-Stadsbyggnadsnamnden/

  Maila också stadsbyggnadskontoret@stockholm.se. Ange diarienr 2009-05582. Mejlen du skriver dit diarieförs.
  (OBS: KOMMENTAR REDIGERAD! Bagisbloggen har i enlighet med PUL, Personuppgiftslagen, redigerat de sista raderna i Barbros kommentar)

  • Åse skriver:

   Tack för ditt engagemang, Barbro!! Jag har mejlat både politikerna och Stadsbyggnadskontoret. Till politikerna skrev jag:

   Jag hoppas verkligen att du och de andra politikerna i Stadsbyggnadsnämnden lyssnar och tar intryck av alla de synpunkter som de boende i Bagarmossen och Skarpnäck framför i frågan om att bygga ihop Bagarmossen och Skarpnäck, och vad gäller en bilväg mellan våra två förorter. Ett utmärkt ställe att ta del av dem är på bagisbloggen. Jag vill även passa på att här tala om vad jag själv tycker.

   För det första – NEJ till en väg mellan våra förorter över Skarpnäcksfältet! Protesterna var stora förra gången det begav sig 2005 och jag tror inte den allmänna uppfattningen har svängt. Jag tror att vi är så otroligt många fler som uppskattar dagens helt bilfria grönområde än de som vill ha en bilväg. Det kommer förändra hela områdets karaktär, en väg som skär tvärs igenom dagens cykelvägar och promenadstigar. I dag kan du se ettåringar tulta fram, femåringar lära sig cykla, äldre promenera i maklig takt, tonåringar dra runt i grupp, skidåkare hasa fram – utan att behöva se upp. En bilväg förändrar allt det. Jag och min familj flyttade tillbaka till Bagarmossen från Nacka mycket för att vi saknade de sammanhängande grönområdena, till skillnad från Nacka med sina stora bilvägar som skär av områdena från varandra och uppmuntrar invånarna till att skippa cykeln eller promenaden för att i stället ta bilen när man ska någonstans.

   För det andra, vad gäller byggandet av bostäder i Bagarmossen, utgå från och bygg vidare på det som definierar området – stora, naturliga grönområden med många gång- och cykelstråk och tankarna bakom 50-talsarkitekturen. Satsa på flerbostadshus och skippa radhus även om det är lättare att sälja in till byggherrarna – det blir få bostäder av det. Sälj in området med en grön profil i stället så att vi inte får fler som stönar över trafikinfarkt när de ska ta bilen om morgnarna, utan tar sig till skolor och jobb till fots, cykel eller med allmänna färdmedel, och gärna är med i en bilpool.

   Sedan undrar jag hur ni motiverar varför Bagarmossen och Skarpnäck ska byggas ihop överhuvud taget? Jag ser inte poängen, jag gillar båda förorterna mycket men hoppas att de får behålla varsitt centrum med all service och sin egen karaktär. Förslaget om att rent bokstavligt bygga ihop förorterna över fältet vid Bergholmstorpet och getterna var ju för övrigt helt galet i mina ögon! Det är ett mycket uppskattat område som utnyttjas av massor av människor – hur kan byrån ha undgått att känna av det?! Då verkar förslaget om att återställa områdets forna trädgårdsodlingar mycket mer inkännande och lockande.

   • Brandur skriver:

    Ett riktigt bra skriv, Åse!
    Du har riktigt många kontruktiva synpunkter som jag hoppas att politikerna tar till sig.

 11. Marie skriver:

  Tack för info Barbro!
  Vidare håller jag med Jeanette Dlouhy i det hon skriver. Man bör inte ta ett grönområde när man ska bygga bostäder. Många håller med oss. En person sa till mig:”Det är vansinne att bygga hus i ett grönområde, för människor har behov av ett grönområde.” Många har inte möjlighet att ta sig längre bort för att komma till ett grönområde, och därför betyder området kring fotbollsplanen mycket. Det finns idag många, både i Skarpnäck och Bagarmossen, som tar en promenad på gångvägen mellan Skarpnäck och Bagarmossen, just för att komma undan biltrafiken, storstadsmiljön, buller och stress en stund. Det är ett sätt att hämta nya krafter inför arbetslivet osv. Flera som jag känner har också valt att flytta till området pga att de ville bo nära ett grönområde. Det är viktigt för dem och deras barn. Barn idag är mer stressade än förr, så även för dem har det stor betydelse att ha närhet till ett grönområde. Den nya ordföranden i stadsdelsnämnden sa: ”Vi har som mål att det ska byggas, men det gäller att det byggs på rätt ställen… Vi har viktiga grönområden och gröna kilar som vi måste värna om.” (ur Mitt i Söderort). Det var klokt sagt. Både för människor som lever idag och för framtida generationer bör man bevara grönområden och gröna kilar.

 12. Maria Söderberg skriver:

  Fler hus behövs i Stockholmstrakten, däremot inte fler bilar. Det finns ingen anledning till att just Skarpnäck och Bagarmossen ska byggas ihop. Bilburna från Bagarmossen som ska till Kärrtorp och Björkhagen är hänvisade upp mot korsningen vid Gamla Tyresövägen, som planerarna hänvisar måste minska. Det skulle kanske minska biltrafiken i den korsningen om biltrafiken tilläts åka via Holmögaddsvägen.

  Någon här hade kommenterat att det är osannolikt att åka via Bagarmossen till Skarpnäck, men det är väl troligt att rätt många skulle sträva efter att åka upp på Tyresövägen med iaf alt. 3 och 4. Det behöver inte uppmuntras. Det man inte har skrivit i vare sig tjänsteutlåtandet eller i trafikplaneringen är att det mellan Tätorpskolan och Skarpnäcksvägen ligger en stor lekplats där även djur, såsom kaniner och getter finns. På lekplatsen finns också en plaskdamm och parken är välbesökt av barn. Man har heller inte skrivit att vägalternativen skulle förstöra de två löp- skidspår som förbinder området med Nackareservatet. Under vägsträckning vid alt 3 och 4 finns även tunnelbanan. Har man funderat på säkerheten för den när man börjar bygga en väg ovanpå?

 13. Anders Hagberg skriver:

  Riv Bergholmsskolan och bygg bostäder där, skolan är utdömd som jag förstår det. Ok med förtätning men det måste utföras med stor aktsamhet om omgivningarna. Tror att det talades om ”Oaser” i en arkitektbeskrivning. Med dålig planering så blir det icke-oaser och naturen definitivt förstörd.
  Bilvägsalternativen är för mig icke-alternativ, oavsett typ av väg så kommer området att förstöras eftersom alla idag naturliga promenadstråk klyvs mitt itu och resulterar i en väst- och östsida. Dessutom tror jag inte på flödeskalkylerna dvs att det blir en minskning av trafik på Sockenvägen. Denna kan i värsta fall tom öka pga att bilister gärna utnyttjar alla möjliga smitvägar för att korta sin restid. Finns en stor risk att det blir ett biflöde av bilar från Tyresövägen via Skarpnäck och Bagarmossen för att komma snabbare fram till Nynäsvägen med ett ökat flöde på Sockenvägen som följd.
  Förtäta, ja, men med känsla ! Bilväg, NEJ aldrig !

 14. Rickard skriver:

  Intressant att se de tre alternativa dragningarna för bilväg. När jag först hörde talas om planerna på en bilväg mellan Bagis och Skarpnäck uppfattade jag det som att vägen var ett ”nödvändigt ont” om man inte bara byggde bostäder vid Bergholsskolan utan hela vägen ner förbi bollplanen, eftersom det måste finnas en bilväg till alla bostäder. Nu upptäcker jag till min fasa att det finns ytterligare alternativ, varav det tredje (som sammanlänkar Pilotgatan med Rusthållarvägen genom att tränga sig in mellan Laxåvägen och Tidagränd) knappast kan öppna för någon som helst förtätning eller ny bebyggelse. Alltså finns det planer på att bara för sakens skull, utan att det hänger ihop med byggandet av en enda ny bostad, anlägga en bilväg mellan Skarpnäck och Bagarmossen. Det tycker jag är vansinne (och inte bara för att jag bor på Laxåvägen).

 15. Rickard skriver:

  Eller … jag kanske ska nyansera mig lite, vansinne är ett väl kraftigt ord. Onödigt hade kanske varit bättre. Blev bara lite överraskad, har inte läst de här handlingarna så noga förut och förstod inte att det fanns ett sådant konkret intresse för att länka samman våra stadsdelar med en väg. Trodde att det var bostadsbyggandet som drev hela frågan.

 16. Barbro skriver:

  Jag håller med dig, Richard. Onödigt är rätta ordet. Omodernt är ett annat ord jag tänker på. Att befrämja ”Promendastaden” genom att utveckla befintliga cykel- och gångvägar och utöka kollektivtrafiken känns mycket mera vettigt och ”i tiden”.

 17. Anders Engström skriver:

  Har nu gjort min röst hörd och mejlat följande till Stadsbyggnadskontoret inför torsdagens möte:
  —–
  Jag har de senaste veckorna grundligt satt mig in i byggplanerna i Bagarmossen för de närmaste åren.

  Är personligen för viss förtätning eftersom jag är övertygad om att det behövs fler bostäder men har väldigt svårt att förstå poängen, logiken och strategin bakom att bygga en bilväg mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Jag förstår resonemanget att avlasta nuvarande väg som onekligen fått mer trafik till följd av de senaste årens nybyggen.
  Men: att bygga en ny väg minskar inte trafikflödena. All erfarenhet och forskning visar att fler vägar leder till fler bilar.

  Stockholm lider av trafikinfarkt och enda lösningen är att uppmuntra initiativ för att minska biltrafiken.

  Att bygga radhus med en bil per hus, bereda plats för fler parkeringsplatser samt dra ytterligare en väg till Bagarmossen uppmuntrar till att spä på en redan olidlig trafiksituation. Uppmuntra istället de som bor i Bagarmossen att utnyttja den oslagbara tunnelbanan, bygg ut cykelleder (vilket redan föreslagits i den utmärkta utredningen Cykelstaden Söderort (http://www.cykelframjandet.se/portals/23/cykelsoder.pdf), och uppmuntra användandet av bilpooler.

  Stockholms befolkning växer snabbt och jag är fullständigt övertygad om att det inte är några som helst problem att sälja in lägenheter med budskapet: Här i Bagarmossen är vi moderna storstadsmänniskor som inte behöver en parkeringsplats per lägenhet. Det finns nog till och med köpstarka individer som kommer att köpa lägenhet i Bagarmossen bara för att slippa bil (så var inte oroliga byggherrar…).

  Kvar finns bara ett argument för bilväg och det är säkerhetsaspekten. Det argumentet känns dock ganska ihåligt. Gör bara cykelbanorna till Skarpnäck tillräckligt farbara så ska nog både polis och brandkår kunna åka på dem om det är kris.

  • Anitha skriver:

   Det vore ju bra om du grundligen kunde ta reda på hur man ska ta hand om alla människor som ska åka kollektivt, då ska du få veta att det inte finns några planer överhuvudtaget för att utöka trafiken med tunnelbanan. Det har jag tagit reda på. och med barnfamiljer till stora lägenheter och radhus som planeras så vill man kunna storhandla mat, och det kan man inte i bagis butiker.

   • Anders Engström skriver:

    När det gäller storhandling har du fel. Vår familj storhandlar på Konsum varje söndag. Går utmärkt 😉 tbanekapacitet är intressant. Tror dock vår linje har ganska lågt tryck jämfört med Farstalinjen. Men det vore intressant att få siffror på.

 18. Göran Östlin skriver:

  Bostäder behövs men det är också viktigt att bevara de sammanhängande naturområden som finns. Skogen
  mellan Bagarmossen och Skarpnäck, samt fältet är av stort rekreationsvärde för de som bor i området.
  Därför bör nya bostäder byggas som förtätning i redan bebyggda områden. Här handlar det inte om att bygga
  långt ute i storskogen utan i en stadsnära skog som är av stort värde för oss som bor här. Viktigast är att inte
  bygga en bilväg mellan Bagarmossen och Skarpnäck då den skulle ha stor negativ inverkan på områdets kvalitet
  som frilufts och rekreationsområde. Det behövs ingen bilförbindelse mellan Skarpnäck och Bagarmossen.

 19. Maria Hannäs (V) skriver:

  Hej! Här nedan ser Ni Vänsterpartiets reservation i Stadsbyggnadsnämnden 20 oktober 2011.
  Stadsbyggnadsnämnden
  2011-10-20
  Ärende 10
  Bagarmossen Skarpnäck Planprogram, Start PM

  Maria Hannäs (V)

  FÖRSLAG TILL BESLUT
  Stadsbyggnadsnämnden beslutar att inte starta programarbete i Bagarmossen Skarpnäck enligt föreliggande förslag till beslut.
  Samt anför följande:
  Vänsterpartiet är för en bostadsbebyggelse, så som tidigare var påtänkt, på den nedlagda och flyttade Bergholmsskolans skoltomt. Vi anser att det är en mycket lämplig plats att bygga bostäder på. En ombyggnad av befintliga byggnader, liknande den som gjorts i Bandhagens gymnasium och med kompletterande bostäder på tomten i övrigt skulle välkomnas. Marken är redan använd och är mycket lämplig för bostadsbebyggelse. En ny förskolebyggnad är sedan tidigare planerad i korsningen Bergsrådsvägen och Rusthållarvägen.
  En bebyggelse och en bilväg mellan Bagarmossen och Skarpnäcksfältet kommer däremot att skära av den grönkil som sträcker sig från Tyresta (Tyrestakilen) genom Nackareservatet och in mot Skogskyrkogården. En bilväg genom området är helt onödig och kommer att generera mer trafik genom bostadsbebyggelsen oavsett vilket alternativ som väljs, inte minst på Skarpnäcksfältet. Det finns inte några skäl att bygga en bilväg genom området. Det är dessutom inte försvarbart att utöka med en väg ur klimatsynpunkt. Ett skäl som angetts av den borgerliga majoriteten och som bland annat lett till starten av vägutredningen är frågan om utrymning av Bagarmossen i händelse av en större olycka eller katastrof. Det sägs att det enbart skulle finnas en utrymningsväg från Bagarmossen. Detta är inte sant då det finns minst två alternativ för fordon i händelse av utrymning. Kollektiva transporter med tunnelbana mellan stationerna tar några minuter och är helt tillgänglig. Apotek och vårdcentral finns i både på Skarpnäcksfältet och i Bagarmossen. Gång- och cykelväg finns mellan de två förorterna. Vänsterpartiet avvisar helt förslaget till program.

  Vänligen
  Maria Hannäs (V) tidigare ordförande i Hammarby sdn och Vice ordförande i Skarpnäcks sdn

 20. Åsa Jalloh skriver:

  Angående vägalternativen mellan Skarpnäck o Bagarmossen tycker jag att alt. 1 o 2 skär av förbindelsen mellan bostäder o sportfält i Skarpnäck. Känns avigt o blir en genomfart där många barn ska över. Med alt 3 kommer trafiken mer direkt ut i kanten av Skarpnäck för att sen ledas ut mot Tyresövägen. Åsa Jalloh

 21. åsah skriver:

  Jag bor på Segelflygsgatan 43 och den största anledningen till att jag gillade den här lägenheten är att här finns natur i närheten och inga bilvägar. Jag går minst 3 gånger om dagen i skogarna och skulle verkligen bli besviken om den största delen av den byggs bort. Det jag dock mår sämst av är tanken på en bilväg som då kommer passera väldigt nära oss. Jag brukar själv åka till bagarmossen och tycker inte det är något problem att åka runt. Ofta väljer jag också att gå dit, då det inte tar mycket längre tid. Vi borde värna om naturen, barnen, luften och alla djur som finns där ! Så jag säger Nej till bilväg mellan Skarpnäck och Bagarmossen.

 22. Barbro skriver:

  Annons i veckans Mitt i Söderort:

  Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Modet 1 i stadsdelen Bagarmossen, dp 2010-11441. (min kommentar: Klarälvsvägen exploateras med 12 radhus.

  Stadsbyggnadsnämnden tog den 9 december 2010 ställning till redovisning av plansamråd och beslutade om inriktningen för det fortsatta arbetet.

  Stadsbyggnadskontoret har nu upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att fastigheten exploateras med 12 st radhus i 2 våningar.

  För utbyte av information och synpunkter inbjudes härmed till samråd enligt PBL 5 kap 20 & PBL (1987:10).

  Samrådsmötet kommer att hållas den 14 februari 2012 kl. 18.30-20.00 i
  Bagarmossens Folkets hus.

  Planförslaget visas under tiden 19/1 – 1/3 2012 i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, måndag – onsdag 9.00-16.00, torsdag 9.00-18.30, fredag 10.00-15.00 (ändrade tider kan förekomma). Planförslaget visas även i Bagarmossens Folkets hus, de tider då lokalen har öppet samt på stadsbyggnadskontorets hemsida, http://www.stockholm.se (Pågående planer – Sök)

  Min kommentar: Det brukar alltid stå angivet ett sista datum för när eventuella synpunkter ska komma in och vart de ska skickas. Något står inte i denhär annonsen.

 23. Barbro skriver:

  Jättebra, Anders! Jag reagerade också på de olika antal radhus som anges. Har för mig att jag såg hela 3 olika antal när jag tittade på olika handlingar.

 24. Barbro skriver:

  Sista dag för att lämna synpunkter på exploateringen är den 1 mars.

  Hittade nu, bland de dokument som lagts upp på stockholm.se att ”Eventuella synpunkter på programförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 1/3 2012 ha inkommit till
  Stockholms stadsbyggnadskontor
  Registraturen
  Box 8314
  104 20 Stockholm”

  Alla handlingar som rör Klarälvsvägen hittar du här: http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2010-11441&docview=1#stage2

 25. Maria Arnelöf skriver:

  Till de som säger: ”Du vill ordna bostadsproblemet men bara om det inte sker nära dig”, säger jag: Det argumentet håller inte.

  Med vilken rätt hävdas det att vi som har bott här (jag tex har bott här sedan -93) inte har lika stor rätt till att bli hörda då vi säger ”nej” till nybygge/mera asfalt/fler bilar/hugg ned urskog/bygg till etc. som de som är för?

  Det är för sent då det redan är hänt. Vi KAN inte bygga tillbaka de värden som har fått växa fram ostört och i frid under hundratals år.

  Varför skall vi som vill bevara bli kallade för bakåtsträvare?

  Med vilken rätt tar sig ev. nyinflyttare/byggherrar och politiker till sig över de som redan bor här? Det är min öppna fråga.

  Varför måste man bygga där det redan finns något istället för att bygga längre ut och därmed bygga till kollektivtrafiken så att alla kan må bra? Det behöver faktiskt inte bli sämre. Tvärtom!
  Det ena utesluter inte det andra – bevara & bygga nya bostäder.

  Ingen mår bra utav att bo på varandra eller nära varandra. Om ingen hänsyn tas till de som vill protestera hänvisar jag till all vetenskaplig forskningsdata som de senaste åren växer på hög: Vi mår sämre av förtätning! Inte bara de som har bostad utan även de som flyttar in.

  Varför anser de som vill ”ha” att de har ”rätt” till bostäder över de som absolut inte har någon talan (djur och natur)? Det finns inte någon sådan rättighet. Tvärtom är det allas skyldighet att värna om dessa. Vi behöver alla tillgång till och har faktiskt rättighet att få vistas i närhet till naturen. Vi är en del utav naturen!

  Tillsammans kan vi faktiskt bryta detta destruktiva mönster. Tillsammans kan vi hitta bättre lösningar!

 26. Martin Bohm skriver:

  Fler vägar medför fler bilar och mer miljöproblem. Lite fakta:

  Transportstyrelsen skriver på sin hemsida (http://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/Koldioxidutslappen-fortsatter-att-oka-trots-fler-branslesnala-nya-bilar-/):

  ” Den rekordartade minskningen av koldioxidutsläpp från nya personbilar och den ökade användningen av biobränslen räcker emellertid inte för att kompensera för den ökade trafiken. Totalt ökar utsläppen av koldioxid från vägtrafiken med 100 000 ton.” (från 2009-2010 min anm. ”Sedan 1990 har utsläppen ökat med 10 procent, vilket motsvarar 1,7 miljoner ton.
  Det är tydligt att effektivare motorer och biobränslen inte räcker för att kompensera för trafikökningen, utan som mest kan stabilisera utsläppsnivåerna. Om minskningar ska till, måste inriktningen ändras vad gäller utveckling av samhälle och infrastruktur. Bilen måste få minskad betydelse till förmån för ökad kollektivtrafik, cykling och transporter via järnväg och sjöfart.”

  En genomfartsled är inte nödvändig för nya bostäder utan kommer att öka genomströmningen av bilar, öka buller, öka miljöpåverkan och försämra möjligheterna för stadsdelens invånare att vistas i en relativt orörd natur.
  Är förslaget med genomfartsled förenligt med nedanstående mål och riktlinjer?

  I Stockholms miljöprogram 2008-2011, övergripande mål och riktlinjer står det att läsa:
  ”Stadens parker, natur- och vattenområden utgör en värdefull resurs för invånarnas rekreation och friluftsliv. De utgör estetiskt tilltalande miljöer i landskapsbilden och har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Vistelse i naturen har stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Tillgänglighet och avstånd till närmaste naturområde är avgörande för hur ofta områdena besöks. Byggande av bostäder, arbetsplatser och infrastruktur kan medföra ingrepp som ökar fragmenteringen av naturområden. Detta kan försämra stockholmarnas tillgång till och upplevelse av naturen men även påverka livsrum och spridningsvägar för växter och djur. Stadsbyggandet bör utgå ifrån vårt behov av parker och tätortsnära naturområden men även ta hänsyn till den ekologiska strukturen.”

  I regeringens proposition 2009/10:155, sid 214 står det under rubriken, Delmål 1 om planeringsunderlag:
  ”Delmålet innebär att fysisk planering och samhällsbyggande senast år 2010 ska grundas på program och strategier för:…hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas så att bilanvändningen kan minska och förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla transporter förbättras,…hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden ska bevaras och utvecklas och andelen hårdgjord yta inte ökas”.

 27. Åse skriver:

  Samrådsmöte om nya radhus på Klarälvsvägen tisdag 14 februari 18.30 i Bagarmossens Folkets hus. Obs att man når genomförandebeskrivning och andra handlingar om man klickar sig vidare under relaterade länkar längst ned på sidan: http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Trafik–Stadsmiljo/Inbjudan-till-samrad-om-radhus-i-Bagarmossen/

 28. Rickard skriver:

  Intressant med nya kartor/bilder/uppgifter om Modet-projektet. Det är till exempel först nu som jag förstått att det ska byggas på båda sidor vägen, trodde först att det bara var andra sidan vägen från Äventyret sett som gällde.

 29. Karin H skriver:

  Jag BEGRIPER verkligen inte. VARFÖR har man inte två listor????? En för bilvägen och en för bostäderna. Det kan ju vara så att man inte har något emot förtätningen men inte vill ha bilvägen.
  Jag tänker alltså på den här namninsamlingslistan http://www.bagisskogen.se/ från Leve Bagisskogen!

 30. Maria skriver:

  Tänkte samma sak förr som Karin, men efter att ha engagerat mig i levebagisskogen har jag fått lära mig att bostäder kräver en viss närhet till väg!
  Kom till en gemensam visionsdag i skarpnäcks kulturhus den 24 mars mellan kl 12-15 o gör din röst hörd genom att vara med i demokrativerkstad,skriva medborgarförslag e dylikt!

  Maria

 1. 17 mars 2012

  […] byggplanerna i Bagarmossen – är du för eller emot förtätningen av Bagarmossen – tyck till! Byggplaner (Flygblad för nedladdnig) « Miljömöte med Jens […]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *